Przejdź do treści głównej

Nowy nabór z działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników RPO WSL 2014-2020


2019-07-29 12:12

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs dla poddziałania:

8.2.3 Wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-072/19

Termin

 30 sierpnia – 30 września 2019 r.

Na co?

  1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej);
  2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Kto może dostać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 Pula środków

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 34 012 000,00 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania 85,00 %.

Zapoznaj się koniecznie ze szczegółami ogłoszenia naboru.

Zachęcamy do składania wniosków!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś