Przejdź do treści głównej

Nowy nabór z działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu


2019-07-26 12:50

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs w ramach poddziałania:

7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia OSI konkurs nr: RPSL.07.01.03-IP.02-24-073/19

Termin

 30 sierpnia – 30 września 2019 r.

Na co?

  1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne);
  2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
  3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców;
  4. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców.

Kto może dostać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty, w tym:

  • agencje zatrudnienia;
  • instytucje szkoleniowe;
  • instytucje dialogu społecznego;
  • instytucje partnerstwa lokalnego;
  • Lokalne Grupy Działania.

 Pula środków

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 30 885 897,05 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania 95,00 %.

Zapoznaj się koniecznie ze szczegółami ogłoszenia naboru.

Zachęcamy do składania wniosków!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś