Przejdź do treści głównej

Nowy konkurs z działania 7.3 RPO WSL – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej


2019-09-27 12:03

Ogłosiliśmy konkursu w ramach poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs.

RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19

Termin naboru wniosków
31 października (od godz. 0:00:00) – 29 listopada 2019 r. (do godz. 12:00:00)

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach działania 7.3

  1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  2. Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności realizowane zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014- 2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu);
  3. Wsparcie pomostowe.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś