Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Aktualizacja RPO WSL 2014-2020


2021-07-08 14:42

30 czerwca br. zaktualizowaliśmy Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020).

Przyczyna

Głównym celem aktualizacji było dostosowanie programu do bieżącej sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii COVID-19. Zmiany te umożliwiają rozszerzenie interwencji i prowadzenie działań wspierających przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii.

Najważniejsze zmiany

Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP:

 • prawie 27 mln zł na wsparcie przedsiębiorców w trakcie pandemii COVID-19,
 • nowe działania na rzecz wsparcia dla projektów inwestycyjnych – przyczyniających się do utrzymania konkurencyjności MŚP oraz utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwach,
 • nowy typ przedsięwzięcia pn. "Inwestycje w MŚP" – w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym spowodowanym koronawirusem SARS-CoV-2.

Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy:

 • nowy typ operacji dot. działań związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19,
 • rozszerzenie katalogu grup docelowych w celu realizacji wskazanego w specustawie wsparcia, służącego przeciwdziałaniu skutkom COVID-19,
 • zwiększenie środków przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii o prawie 19,5 mln EUR.

Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy:

 • nowy typ operacji pn.: „Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2”.

Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne:

 • nowe działania umożliwiające wsparcie z zakresu świadczenia wysokiej jakości usług społecznych, opiekuńczych i zdrowotnych mających na celu ograniczenie skutków COVID-19,
 • nowy typ operacji pn.: „Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemicznego, wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2”,
 • rozszerzenie katalogu grup docelowych o „Podmioty realizujące wsparcie w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19”.

Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna:

 • rozszerzenie interwencji oraz nowy typ przedsięwzięcia pn. „Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego”.

Nowy, zaktualizowany RPO WSL 2014-2020 wraz z pełnym zestawieniem zmian w programie znajdziesz w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś