Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowe obowiązki beneficjentów dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych


2021-06-24 12:11

Opublikowane 25 maja 2021 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych nakłada na beneficjentów wsparcia z budżetu państwa dodatkowe obowiązki komunikacyjne, dotyczące komunikacji wsparcia ze środków budżetu państwa.

Szczegóły, w tym informacje dotyczące sytuacji, w których powstają nowe obowiązki, znajdują się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W związku z tym, że ww. obowiązki nie dotyczą komunikacji i zapewnienia widoczności wsparcia z Unii Europejskiej, nie są planowane zmiany w „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020” i w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” w związku z tym rozporządzeniem. Zakres i zasady wypełniania obowiązków w obszarze komunikacji Funduszy Europejskich czy konkretnych programów polityki spójności nie ulegają zmianom.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś