Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowe nabory na projekty w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych


2017-03-09 13:04

Już od 10 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie dotyczącym Poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT oraz trzech konkursach dotyczących Poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tych konkursach?
Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych, działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a także działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kto otrzyma dofinansowanie?
Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 10 kwietnia do 10 maja 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursów przewidujemy na wrzesień 2017 roku.

9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Subregion Centralny (RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17)  z alokacją ponad 35 mln zł
9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregion Południowy (RPSL.09.02.02-IZ.01-24-148/17) z alokacją ponad 5 mln zł
9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregion Północny (RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17) z alokacją ponad 4 mln zł
9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregion Zachodni (RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17) z alokacją ponad 11 mln zł

W tych konkursach maksymalny poziom dofinansowania wynosi 93 %. Minimalna wartość pojedynczego projektu nie może być mniejsza niż 100 tys. zł.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś