Przejdź do treści głównej

Nowe nabory na projekty w ramach programu


2017-05-30 15:03

Od 30 czerwca przyjmujemy wnioski w konkursach dotyczących poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17 oraz poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs RPSL.08.03.02-IZ.01-24-159/17.

Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego
RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17
Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tym konkursie?
Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/ pokolejowych oraz w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich.

Kto otrzyma dofinansowanie?
Między innymi Jednostki Samorządu Terytorialnego, instytucje kultury, kościoły i zwiazki wyznaniowe, przedsiębiorcy.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 30 czerwca do 30 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidujemy na marzec 2018 roku.

Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs
RPSL.08.03.02-IZ.01-24-159/17
Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tym konkursie?
W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na wskazany typ projektu: Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy.

Kto otrzyma dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 30 czerwca do 31 lipca 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidujemy na listopad 2017 roku.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś