Przejdź do treści głównej

Nowe nabory już w marcu


2020-02-27 12:59

30 marca 2020 r. otwieramy nabory w ramach poddziałań:


5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT Subregionu Centralnego

Konkursy nr:

RPSL.05.02.01-IZ.01-24-383/20
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-384/20

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów (konkurs nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-383/20),
 • Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (konkurs nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-384/20).

5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego

Konkurs nr: RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

31 marca 2020 r. otwieramy nabór w ramach poddziałania:


4.1.2. Odnawialne źródła energii RIT Subregionu Zachodniego

Konkurs nr: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Związek Metropolitalny;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 
 • Szkoły wyższe;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś