Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowe nabory ogłoszone w ramach Programu


2017-04-27 13:42

Od 28 maja 2017 r. przyjmujemy wnioski w konkursach dotyczących:

10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Konkurs RPSL.10.03.03-IZ.01-24-160/17Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w konkursie

  1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
  2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,
  3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.  

Kto otrzyma dofinansowanie?
Między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury i przedsiębiorcy.

Jaki jest termin składania wniosków?

Od 28 maja do 27 lipca 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursów
przewidujemy na styczeń 2018 roku.

Budżet naboru to ponad 46 mln zł.

5.1.1., 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa ZIT/RIT (RPSL 05.01.01-IZ.01-24-161/17, RPSL 05.01.02-IZ.01-24-162/17, RPSL 05.01.02-IZ.01-24-163/17, RPSL 05.01.02-IZ.01-24-164/17)Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w konkursie

  1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
  2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
  3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
  4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

Kto otrzyma dofinansowanie?
Między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

Jaki jest termin składania wniosków?

Od 28 maja do 28 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursów
przewidujemy na marzec 2018 roku.

Budżet naboru to ponad 43 mln zł.

Już teraz poczytaj więcej o konkursach i złóż wniosek!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś