Przejdź do treści głównej

Nowy nabór na projekty w ramach aktywnej integracji


2017-03-23 12:47

Już od 24 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie dotyczącym Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17.

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tych konkursach?

 1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych  i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji Programu Aktywizacji i Integracji - PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową.
 2. Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
 3. Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów, w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem
  i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, tj.
  a. Centrum Integracji Społecznej;
  b. Klubu Integracji Społecznej.
 4. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 5. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.

Kto otrzyma dofinansowanie?
Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 24 kwietnia do 24 maja 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursów przewidujemy na październik 2017 roku.

Budżet naboru to ponad 11 mln zł.

W konkursie maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95 %, a minimalna wartość pojedynczego projektu nie może być mniejsza niż 100 tys. zł.

Już teraz doczytaj więcej w ogłoszeniu i złóż wniosek!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś