Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2022-01-21 14:27

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.

W module „Ankiety Trwałości” zmieniliśmy widoczność i nazewnictwo niektórych kolumn. Kolumna Data płatności z końcowego WNP zastąpiła kolumnę Data zakończenia realizacji operacji.

Kolumna Data płatności z końcowego WNP ukazuje datę refundacji zrealizowanej na końcowym wniosku o płatność (WNP). W przypadku braku refundacji na końcowym WNP, pojawi się informacja „brak płatności”.

W kolumnie Data zatwierdzenia WNP końcowego, w przypadku, kiedy końcowy WNP nie został jeszcze zatwierdzony, pojawi się informacja „brak zatwierdzenia”.

Usunięta została kolumna Okres trwałości.

Wizualizacja:

Obraz 1. Lista modułu Ankiet Trwałości.Obraz 1. Lista modułu Ankiet Trwałości.

W generatorze wniosków o płatność (WNP) w sekcji D.4. Postęp finansowy oraz E. Źródła finansowania wydatków dla projektu dodano kolumnę „Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji (wraz z bieżącym wnioskiem o płatność)”.

Dla każdego wiersza w tej sekcji kolumna zawiera automatyczne podsumowanie wydatków wskazanych w kolumnach:

  • "Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem o płatność",
  • "Kwota wydatków kwalifikowalnych narastająco od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność)".

Wizualizacja:

Obraz 2. Nowa kolumna w sekcji „D.4. Postęp finansowy”.Obraz 2. Nowa kolumna w sekcji „D.4. Postęp finansowy”.

Obraz 3. Nowa kolumna w sekcji E. Źródła finansowania wydatków dla projektu”.Obraz 3. Nowa kolumna w sekcji E. Źródła finansowania wydatków dla projektu”.

Ze względu na wyłączenie możliwość przesyłania dokumentów generowanych w LSI 2014 przy użyciu platformy SEKAP, dla wszystkich użytkowników LSI 2014 została przygotowana instrukcja, w której opisano, jak krok po kroku przekazać dokumentację za pomocą platformy ePUAP.

Żeby wyświetlić instrukcję, wystarczy przygotować do złożenia odpowiedni wniosek lub formularz i na liście w odpowiednim module nacisnąć przycisk e-Puap.

Aktualna treść instrukcji:

Jednocześnie, przycisk SEKAP został wyłączony.

Wizualizacja:

Obraz 4. Widok listy w generatorze wniosków o płatność z instrukcją postępowania.Obraz 4. Widok listy w generatorze wniosków o płatność z instrukcją postępowania.

Obraz 5. Widok listy w generatorze wniosków o płatność z wyłączonym przyciskiem SEKAP.Obraz 5. Widok listy w generatorze wniosków o płatność z wyłączonym przyciskiem SEKAP.


Zmodyfikowaliśmy wydruk PDF Rocznego Sprawozdania z zachowania trwałości w części Trwałość projektu.

Jeżeli na pierwsze trzy pytania zawarte w części I. Trwałość projektu wybrano odpowiedź „Nie”, to dodatkowe pola opisowe dotyczące uzasadnienia (w przypadku odpowiedzi twierdzącej) nie będą się wyświetlały.

Wizualizacja:

Obraz 6. Wydruk PDF Rocznego sprawozdania z zachowania trwałości, cz. I Trwałość projektu.Obraz 6. Wydruk PDF Rocznego sprawozdania z zachowania trwałości, cz. I Trwałość projektu.


W module PEFS dodaliśmy nową walidację dotyczącą pola Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie.

W przypadku, gdy uczestnik zakończy udział w projekcie, a jego status w polu Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu został oznaczony jako:

  • "Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy", lub
  • "Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy",

to wybranie w polach:

  • Sytuacja osoby (1) w momencie zakończenia udziału w projekcie
  • Sytuacja osoby (2) w momencie zakończenia udziału w projekcie

wartości: „osoba kontynuuje zatrudnienie” jest błędne.

W przypadku wybrania takiej nieprawidłowej wartości wyświetlony zostanie komunikat blokujący możliwość zapisania formularza:

„Wskazana wartość jest niedozwolona w świetle wskazanej odpowiedzi dla pola "Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu".


Wizualizacja:

Obraz 7. Widok formularza PEFS w sytuacji wybrania błędnej wartości dla pola „Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie”.Obraz 7. Widok formularza PEFS w sytuacji wybrania błędnej wartości dla pola „Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie”.

Obraz 8. Widok formularza PEFS w sytuacji wybrania błędnej wartości dla pola „Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie”.Obraz 8. Widok formularza PEFS w sytuacji wybrania błędnej wartości dla pola „Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie”.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś