Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2021-08-26 07:35

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.

Z uwagi na specyfikę danych zamieszczanych w modułach Harmonogram składania wniosków o płatność i Harmonogram form wsparcia, wprowadzono nowe zabezpieczenie w postaci komunikatów informujących o aktywności innych użytkowników.

Alerty ostrzegawcze informują, że dokument był edytowany przez innego użytkownika, a ich treść zależy od czasu, jaki upłynął od dokonania tych zmian. Jeżeli edycja przez innego użytkownika nastąpiła:

  • do 15 minut wcześniej, to wywołuje komunikat:

Uwaga! Przed momentem inny użytkownik rozpoczął pracę na tym dokumencie. Jego login to…

  • powyżej 15, a mniej niż 60 minut wcześniej, to będzie widoczny komunikat:

Ostrzeżenie! W ciągu ostatniej godziny inny użytkownik pracował na tym dokumencie. Jego login to…

  • ponad 60 minut wcześniej, to ukaże się komunikat:

Ostatnia edycja dokonana (data i godzina) przez (login)

Wizualizacja:

Obraz 1. Komunikat informujący o innym użytkowniku dokonującym edycji na dokumencie do 15 minut przed próbą wprowadzenia zmian.Obraz 1. Komunikat informujący o innym użytkowniku dokonującym edycji na dokumencie do 15 minut przed próbą wprowadzenia zmian.

Obraz 2. Komunikat informujący o innym użytkowniku dokonującym edycji na dokumencie ponad 15, a mniej niż 60 minut przed próbą wprowadzenia zmian.Obraz 2. Komunikat informujący o innym użytkowniku dokonującym edycji na dokumencie ponad 15, a mniej niż 60 minut przed próbą wprowadzenia zmian.

Obraz 3. Komunikat informujący o innym użytkowniku dokonującym edycji na dokumencie ponad 60 minut przed próbą wprowadzenia zmian.Obraz 3. Komunikat informujący o innym użytkowniku dokonującym edycji na dokumencie ponad 60 minut przed próbą wprowadzenia zmian.

W generatorze wniosku o płatność (WNP), w dolnej części strony pojawi się komunikat informujący o konieczności uzupełnienia danych w module Personel Projektu, jeśli wykazano co najmniej jeden wydatek w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione. Treść komunikatu:

W przypadku wykazania we wniosku o płatność wydatków związanych z zatrudnieniem Personelu projektu konieczne jest jednoczesne uzupełnienie danych w module Personel projektu w przedmiotowym zakresie. Kompletne uzupełnienie informacji usprawni weryfikację, rozliczenie wydatków i zatwierdzenie wniosku o płatność.

Wizualizacja:

Obraz 4. Komunikat informacyjny w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione.Obraz 4. Komunikat informacyjny w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione.

Ze względu na brak możliwości dodawania załączników bezpośrednio do wniosku o płatność (WNP), usunięto w generatorze WNP z sekcji I. Załączniki do wniosku widok tabeli.

W plikach PDF wygenerowanych przed 18 sierpnia 2021 r. sekcja I. Załączniki do wniosku jest widoczna we wszystkich WNP. W plikach PDF wygenerowanych po 18 sierpnia 2021 r. sekcja I. Załączniki do wniosku jest widoczna tylko w przypadku, gdy są dodane załączniki.

Wizualizacja:

Obraz 5. Podgląd generatora WNP, sekcja „I. Załączniki do wniosku” przed zmianą.Obraz 5. Podgląd generatora WNP, sekcja „I. Załączniki do wniosku” przed zmianą.

Obraz 6. Podgląd generatora WNP, sekcja „I. Załączniki do wniosku” po zmianie.Obraz 6. Podgląd generatora WNP, sekcja „I. Załączniki do wniosku” po zmianie.

Obraz 7. Plik PDF , sekcja „I. Załączniki do wniosku” przed zmianą.Obraz 7. Plik PDF , sekcja „I. Załączniki do wniosku” przed zmianą.

Obraz 8. Plik PDF , sekcja „I. Załączniki do wniosku” po zmianie.Obraz 8. Plik PDF , sekcja „I. Załączniki do wniosku” po zmianie.

Moduł Personel Projektu nie będzie widoczny w sekcji Realizacja, jeśli koszty bezpośrednie w projekcie rozliczane będą kwotami ryczałtowymi, czyli gdy we wniosku o dofinansowanie w części C. ZAKRES RZECZOWO – FINANSOWY PROJEKTU zaznaczono odpowiedź twierdzącą na pytanie "Czy projekt będzie rozliczany kwotami ryczałtowymi?".

Wizualizacja:

Obraz 9. Oznaczenie rozliczania kosztów bezpośrednich za pomocą kwot ryczałtowych w sekcji C. Zakres rzeczowo – finansowy projektu w generatorze wniosków o dofinansowanie.Obraz 9. Oznaczenie rozliczania kosztów bezpośrednich za pomocą kwot ryczałtowych w sekcji C. Zakres rzeczowo – finansowy projektu w generatorze wniosków o dofinansowanie.

Obraz 10. Sekcja „Realizacja” dla projektów ryczałtowych bez modułu „Personel Projektu”.Obraz 10. Sekcja „Realizacja” dla projektów ryczałtowych bez modułu „Personel Projektu”.

W generatorze wniosku o płatność (WNP) w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione dla opcji „Wskaż DOKUMENT z KONTRAKTU”, wprowadzono pomocnicze, automatyczne sortowanie dokumentów. Obecnie dokumenty już powiązane z bieżącym lub poprzednim WNP (zielone wyróżnienie) znajdują się na końcu listy. Jako pierwsze prezentują się dokumenty niepowiązane z żadnym wnioskiem o płatność.

Wizualizacja:

Obraz 11. Podgląd okna modalnego z automatycznym sortowaniem podczas uruchamiania  opcji: "Wskaż DOKUMENT z KONTRAKTU" w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione.Obraz 11. Podgląd okna modalnego z automatycznym sortowaniem podczas uruchamiania  opcji: "Wskaż DOKUMENT z KONTRAKTU" w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś