Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2021-07-26 11:54

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.

W „Repozytorium plików projektu” dodano pierwotną datę dołączenia załącznika do tej sekcji. W kolumnie Data dodania wskazane są data i godzina dodania pliku do repozytorium przez beneficjenta.

Wizualizacja:Obraz 1. Nowa kolumna Data dodania w Repozytorium plików projektu.

Obraz 1. Nowa kolumna Data dodania w Repozytorium plików projektu.

W harmonogramie składania wniosków o płatność dodano nową walidację, która wymusza weryfikację danych w sekcji Oszczędności i nieprawidłowości.

Wprowadzenie zmian w sekcji Dane finansowe harmonogramu składania wniosków o płatność spowoduje, że w sekcji Podsumowanie pojawi się komunikat o treści:

„Harmonogram zawiera błędy konieczne do obsłużenia!

Oszczędności i nieprawidłowości

• Proszę wejść na stronę „Oszczędności i nieprawidłowości” celem aktualizacji danych.”

Wizualizacja:

Obraz 2. Walidacja wymuszająca wejście na stronę Oszczędności i nieprawidłowości w Podsumowaniu Harmonogramu.Obraz 2. Walidacja wymuszająca wejście na stronę Oszczędności i nieprawidłowości w Podsumowaniu Harmonogramu.

W generatorze wniosku o płatność (WNP) dodano walidację, która uniemożliwia zapisanie dokumentu, jeżeli kwota rozliczonej zaliczki w bieżącym WNP jest większa, niż wartość dofinansowania rozliczona w dokumencie.

Jeśli wartość w:

  • sekcji 4. Postęp finansowy
    • w kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem
    • w wierszu w tym dofinansowanie

jest większa niż wartość w:

  • podsekcji 2.6. Informacje finansowe
    • w kolumnie Kwota wnioskowana
    • w wierszu Kwota rozliczonej zaliczki

należy w podsekcji A.2. Rodzaj wniosku o płatność wybrać odpowiedź „Tak  dla pola A.2.2. Wniosek o refundację oraz dokonać właściwych uzupełnień w sekcji A.2.6. Informacje finansowe w kolumnie Kwota wnioskowana w wierszu 3. Refundacja

Jeżeli w edytowanym WNP wartości te nie zostaną poprawnie uzupełnione, to w sekcji Podsumowanie pojawi się walidacja blokująca możliwość złożenia wniosku o treści:

Błąd: Wartość w sekcji D.4. Postęp finansowy w wierszu "w tym dofinansowanie" w kolumnie "Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych bieżącym wnioskiem" jest większa niż wartość w sekcji A. Dane identyfikacyjne w podsekcji "A.2.6. Informacje finansowe" w wierszu "4. Kwota rozliczonej zaliczki" w kolumnie "Kwota wnioskowana" i nie wskazano w podsekcji: A.2. Rodzaj wniosku o płatność odpowiedzi na pytanie: "A.2.2. Wniosek o refundację" - TAK.


Wizualizacja:

Obraz 3. Kwota rozliczonej zaliczki w bieżącym wniosku o płatność w pkt A.2.6. Informacje finansowe.Obraz 3. Kwota rozliczonej zaliczki w bieżącym wniosku o płatność w pkt A.2.6. Informacje finansowe.

Obraz 4. Kwota rozliczonej zaliczki w bieżącym wniosku o płatność w tabeli D.4. Postęp finansowyObraz 4. Kwota rozliczonej zaliczki w bieżącym wniosku o płatność w tabeli D.4. Postęp finansowy.

Obraz 5. Komunikat walidacji wymuszającej zmianę odpowiedzi dla pola A.2.2. Wniosek o refundację.Obraz 5. Komunikat walidacji wymuszającej zmianę odpowiedzi dla pola A.2.2. Wniosek o refundację.

W generowanym dokumencie PDF wniosku o płatność zmieniono nazwę i prezentację numeru wydatków w części B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione, w kolumnach dotyczących numeracji dokumentów finansowych. 

Dodano pole Nr dok., zawierające numer w formacie X.Y, gdzie X to numer zadania, a Y to numer dokumentu zgodny z kolejnością wprowadzenia w aplikacji.

W kolumnie dotyczącej numeracji wydatków wprowadzono pole Numer wydatku, zawierające numer w formacie A.B.C, gdzie A to numer zadania, B to numer dokumentu, a C to numer pozycji dla dokumentu finansowanego zgodne z kolejnością wprowadzania w aplikacji. Informacje wskazane w kolumnie Numer wydatku będą zbieżne z numerami dokumentów wskazanych w generatorze WNP w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione.

Wizualizacja:

Obraz 6. Nowa numeracja w generowanym PDF wniosku o płatność.Obraz 6. Nowa numeracja w generowanym PDF wniosku o płatność.

Obraz 7. Numeracja wydatku w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione w aplikacji.Obraz 7. Numeracja wydatku w sekcji B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione w aplikacji.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś