Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2021-03-23 13:27

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.

W module Historia projektu wprowadzono zmiany dotyczące Ankiet Trwałości Projektu (ANT).

W przypadku przyjęcia przez Instytucję Zarządzającą ANT w historii projektu zostanie dodane zdarzenie z opisem:

Przyjęto ankietę trwałości.

Po wybraniu operacji „Dodatkowy opis” rozwija się opis odsyłający do szczegółowej historii o treści:

Dodatkowy opis:  Przyjęto ANT-RPSL.XX.XX.XX-24-XXXX/XX-XX-ZXX – szczegóły w historii ANT.

Wizualizacja:

Obraz 1. Widok “Historii projektu” z przyjętym ANT oraz wyświetlonym dodatkowym opisem.Obraz 1. Widok “Historii projektu” z przyjętym ANT oraz wyświetlonym dodatkowym opisem.

W modułach:

 • Rejestr postępowań / zamówień i dokumentów w polach:
  • Nazwa / przedmiot postępowania / zamówienia,
  • Numer identyfikacyjny postępowania / zamówienia,
 • Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych w polach:
  • Numer umowy / kontraktu,
  • Nr dokumentu,
  • Numer księgowy / ewidencyjny,
  • Nazwa wykonawcy / dostawcy / lidera konsorcjum,
  • Identyfikator (NIP/PESEL/Nr.Zagr) wykonawcy / dostawcy / lidera konsorcjum

ograniczono możliwość wprowadzania znaków specjalnych „<” oraz „>”.

W przypadku wprowadzenia tych znaków w wymienionych polach zablokowana zostanie możliwość zapisania postępowania lub dokumentu. W polach zawierających niepoprawne znaki wyświetlony zostanie komunikat o treści:

Pole zawiera niedozwolony znak specjalny.

Wizualizacja:

Obraz 2. Komunikat informujący o niedozwolonych znakach “<”, “>” w polu Numer umowy / kontraktu.Obraz 2. Komunikat informujący o niedozwolonych znakach “<”, “>” w polu Numer umowy / kontraktu.

W związku ze zmianami w ustawie Prawo zamówień publicznych w module Rejestr postępowań / zamówień i dokumentów wprowadzono możliwość wyboru z listy nowego trybu zamówienia: Tryb podstawowy.

Wizualizacja:

Obraz 3. Nowy tryb zamówienia przeprowadzanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.Obraz 3. Nowy tryb zamówienia przeprowadzanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś