Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2019-07-04 09:55

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę w systemie zapewniając spójność, poprawność i aktualność danych.

Usprawnienia dotyczą modułu generowania wniosku o płatność.


Aktualizacja wniosku o płatność (WNP) do najnowszej wersji wniosku o dofinansowanie (WND) – wymóg przejścia

Opis mechanizmu:

Beneficjent musi przejść przez wszystkie sekcje wniosku o płatność po jego zaktualizowaniu do najnowszej wersji wniosku o dofinansowanie.

Podczas pracy w generatorze wniosków o płatność, przechodząc do sekcji Podsumowanie system sprawdzi czy:

  1. beneficjent zaktualizował WNP do najnowszej wersji wniosku o dofinansowanie za pomocą opcji „Aktualizuj teraz do najnowszej wersji”,
  2. przeszedł przez wszystkie sekcje wniosku o płatność po aktualizacji.

Jeżeli beneficjent nie wykonał punktu 2., to w sekcji Podsumowanie pojawi się komunikat walidacyjny wskazujący na konieczność przejścia przez wszystkie sekcje, które nie zostały edytowane przez beneficjenta po aktualizacji:

"Po aktualizacji do najnowszego WND należy odwiedzić poszczególne strony:

* A. Dane identyfikacyjne
* B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione
* B.2. Stawki jednostkowe
* B.3. Wydatki rozliczane ryczałtowo
* D. Zakres rzeczowo-finansowy
* D.4. Postęp finansowy
* E. Źródła finansowania
* F. Mierzalne wskaźniki projektu
* H. Oświadczenia beneficjenta
* I. Załączniki do wniosku"

Wizualizacja mechanizmu:

Obraz 1. Podgląd mechanizmu aktualizacji wniosku o płatność do najnowszej wersji wniosku o dofinansowanie.Obraz 1. Podgląd mechanizmu aktualizacji wniosku o płatność do najnowszej wersji wniosku o dofinansowanie.

W przypadku użycia przez beneficjenta opcji „Aktualizuj teraz do najnowszej wersji” (obraz 1) oraz nie przejściu przez wszystkie sekcje WNP pojawi się komunikat walidacyjny (obraz 2).

Obraz 2. Podgląd na komunikat walidacyjny.Obraz 2. Podgląd na komunikat walidacyjny.


Weryfikacja poprawności danych w zakresie rodzaju wniosku o płatność

Opis mechanizmu:

Walidacja sprawdza, czy beneficjent w ramach wniosku o płatność w Sekcji A.2. Rodzaj wniosku o płatność zaznaczył:

  • opcję „Tak” w wierszu 2.3. Wniosek rozliczający zaliczkę,
  • opcję „Nie” w wierszu 2.4. Wniosek sprawozdawczy.

Wskazana wyżej kombinacja spowoduje pojawienie się komunikatu walidacyjnego:

"Błąd: W sekcji A.2. Rodzaj wniosku o płatność w przypadku odpowiedzi na pytanie A.2.3. Wniosek rozliczający zaliczkę - [TAK] zachodzi konieczność wskazania odpowiedzi na pytanie A.2.4. Wniosek sprawozdawczy również [TAK]. Wniosek o płatność rozliczający zaliczkę musi być jednocześnie wnioskiem sprawozdawczym."

Wizualizacja mechanizmu:

W przypadku wyboru opcji „Tak” dla wiersza A.2.3. Wniosek rozliczający zaliczkę również dla wiersza A.2.4. Wniosek sprawozdawczy beneficjent musi zaznaczyć opcję „Tak” (obraz 3).

Obraz 3. Podgląd na sekcję A.2.Rodzaj wniosku o płatność z zaznaczonymi opcjami.Obraz 3. Podgląd na sekcję A.2.Rodzaj wniosku o płatność z zaznaczonymi opcjami.

W przypadku wyboru opcji „Nie” w wierszu A.2.4. Wniosek sprawozdawczy oraz wyboru opcji „Tak” dla wiersza A.2.3. Wniosek rozliczający zaliczkę w sekcji Podsumowanie pojawi się blokujący komunikat walidacyjny (obraz 4).

Obraz 4. Podgląd na komunikat walidacyjny.Obraz 4. Podgląd na komunikat walidacyjny.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś