Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2020-06-22 10:27

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.


Wniosek o dofinansowanie – zmiany dotyczące działań skierowanych przeciwko COVID-19

We wniosku o dofinansowanie (WND) zostały dodane walidacje odnośnie wydatków, które dotyczą wykorzystania funduszy europejskich w walce z COVID-19 oraz łagodzenia negatywnego wpływu epidemii na gospodarkę.

Wprowadzone reguły walidacyjne weryfikują uzupełnienie trzech elementów, które muszą być oznaczone jednocześnie, aby poprawnie złożyć dokument w aplikacji.

Opis działania:

Trzy nowe elementy:

  1. W części B.7. POWIĄZANIE ZE STRATEGIAMI: wybór strategii COVID-19
  2. W części C.2. ZAKRES FINANSOWY: oznaczenie wydatku w kategorii limitowanej jako COVID-19
  3. W części E. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU: wybór co najmniej dwóch wskaźników COVID-19 z listy (jeśli w ramach projektu taki wybór jest możliwy):
  • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19;
  • Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19;
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19.

W przypadku braku uzupełnienia któregoś z tych trzech warunków, system zablokuje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie wyświetlając w części PODSUMOWANIE komunikat:

E. Wskaźniki

Uwaga! W przypadku wyboru Strategii COVID-19 lub oznaczeniu wydatku jako limitowanego COVID-19 lub wskaźnika monitorującego COVID-19, konieczne jest uzupełnienie kompletu wszystkich trzech informacji:

Wybór Strategii COVID-19 w pkt. B.7. Powiązanie ze strategiami,
Oznaczenie co najmniej jednego wydatku jako limit COVID-19 w pkt. C.2. Planowane koszty,
Wybór co najmniej dwóch wskaźników monitorującego COVID-19 w sekcji E. Wskaźniki spośród:

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19;
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19;
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19.

Wizualizacja:

Warunek pierwszy: powiązanie ze strategiami.

Obraz 1. Wybór strategii COVID-19 w sekcji B.7. Powiązanie ze strategiami.Obraz 1. Wybór strategii COVID-19 w sekcji B.7. Powiązanie ze strategiami.

Warunek drugi: przynajmniej jeden z wydatków został oznaczony jako limitowany COVID-19.

Obraz 2. Oznaczenie wydatku jako limitowany COVID-19 w sekcji C.2. Zakres finansowy.Obraz 2. Oznaczenie wydatku jako limitowany COVID-19 w sekcji C.2. Zakres finansowy.

Warunek trzeci: wybór co najmniej 2 wskaźników COVID-19 z listy:

  • Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19;
  • Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19;
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19.

Obraz 3. Wybór wskaźników COVID-19 z listy w sekcji E. Mierzalne wskaźniki.Obraz 3. Wybór wskaźników COVID-19 z listy w sekcji E. Mierzalne wskaźniki.

Jeżeli wszystkie trzy warunki nie będą występowały jednocześnie, pojawi się komunikat blokujący możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie:

Obraz 4. Komunikat w sekcji E. Wskaźniki, informujący o konieczności uzupełnienia wszystkich wymaganych informacji.Obraz 4. Komunikat w sekcji E. Wskaźniki, informujący o konieczności uzupełnienia wszystkich wymaganych informacji.


Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś