Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2019-04-15 13:23

11 kwietnia 2019 r. Lokalny System Informatyczny został zaktualizowany o nowe rozwiązania, które zapewnią spójność i aktualność danych oraz ułatwią pracę w systemie.

Automatyczna podpowiedź

W formularzu wniosku o płatność (WNP) wprowadziliśmy mechanizm automatycznej podpowiedzi w polu „Wniosek za okres od”.

Mechanizm uzupełnia datę w polu „Wniosek za okres od” domyślną treścią z możliwością jej edycji.


Sposób działania mechanizmu:

  • jeżeli w systemie istnieje poprzedni złożony WNP (o najwyższym numerze), to podczas tworzenia nowego WNP data w polu „Wniosek za okres od” uzupełni się automatycznie,
  • automatycznie uzupełniona data będzie o 1 dzień późniejsza od daty w poluWniosek za okres do” ostatniego złożonego WNP (o najwyższym numerze),
  • automatycznie uzupełnioną datę w polu „Wniosek za okres odmożna edytować w uzasadnionych przypadkach.

Mechanizm automatyzacji uwzględnia też przypadki, w których data w poprzednim WNP byłaby korygowana w oknie „Wniosek za okres do”.

Jeżeli poprzedni WNP nie istnieje lub nie został nigdy złożony, podczas tworzenia nowego WNP pole „Wniosek za okres od” pozostaje puste i wymaga samodzielnego uzupełnienia przez beneficjenta.


Przykład działającego mechanizmu automatyzacji:

Jeżeli istnieje złożony WNP (o najwyższym numerze), dla którego data w polu „Wniosek za okres do” to 2019-03-12 (jak poniżej),

Zrzut ekranu z uzupełnionym okienkiem

to podczas tworzenia nowego WNP pole  „Wniosek za okres od” uzupełnia się automatycznie datą 2019-03-13.

Zrzut ekranu z uzupełnionym okienkiem


Mechanizm weryfikacji danych

W trosce o aktualność i spójność danych wprowadziliśmy również nową walidację w formularzu wniosku o dofinansowanie (WND).

Jeżeli beneficjent zaktualizuje dane w profilu, ale nie wejdzie po tej czynności do sekcji „A.1.Dane wnioskodawcy – lidera projektu”, to w sekcji „Podsumowanie” pojawi się komunikat walidacyjny o następującej treści:

Błąd: Wykryto niespójność danych pomiędzy profilem a WND. W celu aktualizacji danych należy wejść do sekcji `A. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU`


Podgląd komunikatu walidacyjnego:

Zrzut ekranu - podgląd komunikatu walidacyjnego z systemu LSI 2014

UWAGA!!! Walidacja ma charakter blokujący i uniemożliwia złożenie wniosku zawierającego nieaktualne dane.

Zgodnie z aktualną Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie sekcja „A.1.Dane wnioskodawcy – lidera projektu” w formularzu wniosku o dofinansowanie automatycznie uzupełnia się na podstawie danych z zakładki Dane beneficjenta”, zawartych w profilu.

Zrzut ekranu - podgląd na umiejscowienie zakładki „Dane beneficjenta” w LSI 2014

Zrzut ekranu - podgląd na zawartość zakładki „Dane beneficjenta” w LSI 2014

Pamiętaj! Aby uruchomić automatyczne pobranie danych, trzeba wejść do sekcji „A.1.Dane wnioskodawcy – lidera projektu wniosku o dofinansowanie przed złożeniem wniosku.

Zrzut ekranu - podgląd na zawartość zakładki „A.1.Dane wnioskodawcy – lidera projektu” w LSI 2014

Zrzut ekranu - podgląd na zawartość zakładki „A.1.Dane wnioskodawcy – lidera projektu” w LSI 2014

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś