Przejdź do treści głównej

Nowe funkcjonalności w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014


2020-02-14 11:28

Zaktualizowaliśmy Lokalny System Informatyczny (LSI 2014) o nowe rozwiązania, które ułatwią pracę i sprawne rozliczanie projektów w systemie.


1. Automatyczne sortowanie w harmonogramie składania wniosków o płatność (WNP)

Opis mechanizmu:

Żeby podzielić któryś z dotychczas wprowadzonych okresów rozliczeniowych w harmonogramie nie trzeba już modyfikować każdego okresu następującego po modyfikowanym. Wystarczy dodać nowy okres w harmonogramie, a system sam dopasuje nowy wpis zgodnie z chronologią. Mechanizm uruchamia się w momencie przejścia do innej sekcji harmonogramu, a wynik zmian będzie widoczny po powrocie do sekcji „Dane finansowe” lub po wybraniu opcji „Podgląd PDF” w sekcji „Podsumowanie”.

Wizualizacja mechanizmu:

Obraz 1. Przykładowa sytuacja obrazująca wprowadzenie nowego okresu rozliczającego z datą zakończenia wcześniejszą niż okres ostatniej edytowanej wersji harmonogramu.Obraz 1. Przykładowa sytuacja obrazująca wprowadzenie nowego okresu rozliczającego z datą zakończenia wcześniejszą niż okres ostatniej edytowanej wersji harmonogramu.

Beneficjent o sortowaniu informowany jest stałym komunikatem w sekcji „Dane finansowe”:

„Uwaga! W ramach tabeli finansowej wdrożono funkcjonalność automatycznego sortowania wierszy zgodnie z chronologią wyznaczoną przez daty wpisane w komórce „Okres do”. Mechanizm uruchomi się w momencie przejścia do innej sekcji harmonogramu, a wynik zmian możliwy będzie do weryfikacji po powrocie do sekcji „Dane finansowe” lub w ramach wywołania opcji „Podgląd PDF” w sekcji „Podsumowanie”."

Wizualizacja:

Obraz 2. Komunikat o zastosowaniu funkcji sortowania dat okresów rozliczeniowych.Obraz 2. Komunikat o zastosowaniu funkcji sortowania dat okresów rozliczeniowych.


2. Nowa walidacja w harmonogramie składania wniosków o płatność

Aby zapobiec wprowadzeniu niepoprawnych danych w harmonogramie składania wniosków o płatność w kolumnie „WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” w poszczególnych okresach wprowadzono nową walidację blokującą zapis takich danych.

Opis mechanizmu:

Walidacja sprawdza czy suma wartości z wiersza „EFS” oraz „Budżet Państwa” jest równa wartości wiersza „Razem wydatki” dla wskazanego okresu. Jeżeli suma nie jest równa, to w sekcji „Podsumowanie” pojawi się komunikat walidacyjny o charakterze blokującym:

„W kolumnie "WNIOSKI O PŁATNOŚĆ. Planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane" (dla Wydatków bieżących oraz majątkowych) suma wartości z wierszy "EFS" oraz "Budżet Państwa" dla każdego okresu winna być równa wartości w wierszu "Razem wydatki" dla sumowanego okresu.”

Wizualizacja mechanizmu:

Obraz 3. (EFS) + (Budżet Państwa) ≠ (Razem wydatki).Obraz 3. (EFS) + (Budżet Państwa) ≠ (Razem wydatki).

Obraz 4. Walidacja związana z brakiem równości między sumą wartości z wierszy „EFS” i „Budżet Państwa” a polem „Wydatki razem”.Obraz 4. Walidacja związana z brakiem równości między sumą wartości z wierszy „EFS” i „Budżet Państwa” a polem „Wydatki razem”.


3. Zmiana treści nagłówka dla walidacji nieblokujących

W generatorze wniosków o płatność oraz wniosków o dofinansowanie w sekcji „Podsumowanie” zmieniliśmy treść nagłówka podsekcji prezentujących walidacje nieblokujące z „Wniosek zawiera problemy, nad którymi warto się pochylić” na „Warto zwrócić uwagę na poniższe informacje”.

Obraz 5. Prezentacja zmiany etykiety podsekcji prezentującej walidacje nieblokujące.Obraz 5. Prezentacja zmiany etykiety podsekcji prezentującej walidacje nieblokujące.


4. Widoczność ID profilu beneficjenta

Na stronie głównej systemu widoczny będzie numer identyfikacyjny profilu, do którego użytkownik ma dostęp.

Numer ID może być przydatny np. w kontaktach z Instytucją Organizującą Konkurs, zwłaszcza w przypadku gdy beneficjent posiada kilka profili.

Wizualizacja:

Obraz 6. Beneficjent ma dostęp do profilu o numerze identyfikacyjnym 776.Obraz 6. Beneficjent ma dostęp do profilu o numerze identyfikacyjnym 776.

Obraz 7. Widok strony głównej w systemie LSI2014 z widocznym numerem ID wybranego profilu.Obraz 7. Widok strony głównej w systemie LSI2014 z widocznym numerem ID wybranego profilu.


5. Nowy komunikat ostrzegający w generatorze wniosków o płatność

Nowy komunikat informuje o sytuacji, gdy daty w uzupełnianym wniosku o płatność w sekcji „A. Dane identyfikacyjne” pokrywają się z datami złożonych wcześniej wniosków w tym zakresie.

Opis mechanizmu:

System sprawdzi, czy wprowadzone w nowym WNP daty w polach „Wniosek za okres od” oraz „Wniosek za okres do” nie pokrywają się z datami dotychczas złożonych wniosków o płatność.

Jeżeli wskazany okres pokrywa się, system wygeneruje w sekcji „Podsumowanie” komunikat o treści:

„UWAGA! Okres rozliczeniowy niniejszego wniosku o płatność pokrywa się z okresem rozliczeniowym, za który został złożony wcześniejszy wniosek o płatność. Konieczna weryfikacja danych w tym zakresie oraz ewentualna poprawa danych.”

Komunikat nie blokuje możliwości złożenia wniosku o płatność

Wizualizacja:

Obraz 8. Lista wniosków o płatność gdzie ostatni WNP jest za okres do 2020-01-19.Obraz 8. Lista wniosków o płatność gdzie ostatni WNP jest za okres do 2020-01-19.

Obraz 9. Komunikat ostrzegawczy w przypadku, gdy okres rozliczeniowy uzupełnianego wniosku o płatność pokrywa się z okresem rozliczeniowym, za który został złożony wcześniejszy wniosek o płatność.Obraz 9. Komunikat ostrzegawczy w przypadku, gdy okres rozliczeniowy uzupełnianego wniosku o płatność pokrywa się z okresem rozliczeniowym, za który został złożony wcześniejszy wniosek o płatność.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś