Przejdź do treści głównej

Poddziałanie: 4.5.1. oraz 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie- spotkanie informacyjne 20.11.2019 r.


Pytanie 1. Czy wskaźniki produktu/ rezultatu muszą się odnosić do kosztów kwalifikowalnych czy mogą do całkowitych?

Odpowiedź, 10.12.2019 r.
Odnosząc się do powyższego wyjaśnić należy, że wskaźniki produktu powinny odzwierciedlać kategorie wydatków w projekcie.  Jednocześnie informuję, że z żadnego z dokumentów, stanowiących elementy pakietów aplikacyjnych, nie wynika obowiązek odnoszenia wskaźników produktu i rezultatu wyłącznie do kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś