Przejdź do treści głównej

Komunikat w sprawie przesunięcia terminów ogłoszeń naborów wniosków z 2016 roku


2016-12-27 13:21

Informujemy, że z uwagi na brak niezbędnych dokumentów - pozytywnie zaopiniowanych gminnych programów rewitalizacji, nie zostaną ogłoszone nabory wniosków w ramach konkursu w Harmonogramie naboru wniosków na 2016 rok z:

  • Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - OSI, zaplanowany na miesiąc grudzień/styczeń na kwotę 250 000,00 EUR,
  • Poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI, zaplanowany na miesiąc grudzień/styczeń na kwotę 3 825 000,00 EUR,
  • Poddziałania 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI zaplanowany na miesiąc grudzień/styczeń na kwotę 6 035 000,00 EUR.

Informacja o ponownym ogłoszeniu terminu naborów w ramach powyższych Poddziałań zostanie opublikowana na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl, niezwłocznie po zatwierdzeniu w/w programów rewitalizacji.

Nabór wniosków w ramach konkursu z Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs (II edycja), zaplanowany w Harmonogramie naboru wniosków na 2016 rok na miesiąc listopad/grudzień z zastrzeżeniem, iż jego ogłoszenie oraz kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów będą uwarunkowane stopniem wykorzystania alokacji w poprzedniej edycji konkursu, nie zostanie ogłoszony. Ponowny nabór w ramach tego poddziałania zaplanowano w Harmonogramie naborów na 2017 rok na miesiąc sierpień/wrzesień.

Nabór wniosków w ramach konkursu z Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (4, 5, 6 typ projektów), zaplanowany na miesiąc listopad/grudzień na kwotę 3 479 700,00 EUR, nie zostanie ogłoszony ze względu na brak wszystkich niezbędnych dokumentów do ogłoszenia naboru. Założenia konkursu z Poddziałania 8.3.2 (4 typ) opierają się na Regionalnych Programach Zdrowotnych, posiadających pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Za ich opracowanie odpowiada Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i według wstępnych danych mają one zostać przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego w drugiej połowie 2017 roku. Kryteria do konkursu z Poddziałania 8.3.2 (5, 6 typ) zostały przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 16.12.2016 roku.
Nabory w ramach Poddziałania 8.3.2 zaplanowano w Harmonogramie naborów na 2017 rok na miesiąc marzec/kwiecień (5 i 6 typ projektów), czerwiec/lipiec (3 typ projektów) oraz wrzesień/październik (4, 5, 6 typ projektów).

Ponadto, nie zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach konkursu z Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu północnego (II konkurs), zaplanowany w Harmonogramie naboru wniosków na 2016 rok na miesiąc listopad/grudzień. Data jego ogłoszenia oraz kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów będzie uwarunkowana stopniem wykorzystania alokacji w poprzedniej edycji konkursu. Ponowny nabór w ramach powyższego poddziałania zaplanowano w Harmonogramie naborów na 2017 rok na miesiąc czerwiec/lipiec.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś