Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Północnego (RPSL.12.02.02-IZ.01-24-143/17)


2016-12-31 12:01

Już od 31 stycznia 2017 r. można składać wnioski w konkursie dotyczącym Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Północnego.

  Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Północnego (RPSL.12.02.02-IZ.01-24-143/17)
Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie?
Przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kto otrzyma dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą starać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego), kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Jaka jest kwota przeznaczona na dofinansowanie?
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynosi ponad 3 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych lub w przypadku projektów dofinansowywanych z budżetu państwa 95%, gdzie 10% pochodzi z budżetu państwa.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 31 stycznia 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu przewidujemy na listopad 2017 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie konkursu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś