Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rusza nowy nabór wniosków na wdrażanie programów zdrowotnych


2020-10-23 12:10

23 listopada wystartuje nabór wniosków dla podmiotów ubiegających się o wdrażanie "Regionalnego programu rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego na lata 2019-2020".

8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Konkurs nr: RPSL. 08.03.02-IZ.01-24-388/20.

Instytucja Organizująca Konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie – z wyłączeniem:
  • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
  • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.);
  • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
  • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 358).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • 2 typ projektu: wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami:

  • Regionalny program rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego na lata 2019-2020.

Budżet naboru: prawie 2 mln zł

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś