Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nabór wniosków w ramach poddziałania 7.4.2. Outplacement – konkurs


2020-05-26 13:15

30 czerwca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach otwiera nowy nabór wniosków w konkursie z poddziałania:

7.4.2. Outplacement – konkurs nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-080/20

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie typu outplacement dla przedsiębiorców i pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz dla osób odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności:

a. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
b. poradnictwo psychologiczne;
c. pośrednictwo pracy;
d. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
e. staże;
f. subsydiowanie zatrudnienia;
g. sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia;
h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem przygotowującym do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu);
i. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu) – realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem wymienionym w literze h.

Jaki jest termin składania wniosków?

Od 30 czerwca (od godz. 0:00:00) do 30 lipca 2020 r. (do godz. 12:00:00).

Planowane rozstrzygnięcie konkursu

Październik 2020.

Budżet naboru

Ponad 7,8 mln zł.

Już teraz przeczytaj więcej w ogłoszeniu o naborze i złóż wniosek!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś