Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nabór wniosków w ramach działania 11.3 dotyczącego kształcenia zawodowego osób dorosłych – konkurs


2021-08-13 13:00

13 sierpnia Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach otwiera nowy nabór wniosków w konkursie z działania:

11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy

Konkurs nr: RPSL.11.03.00-IP.02-24-083/21

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego.
2. Kursy umiejętności zawodowych.
3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych – możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi.
4. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Jaki jest termin składania wniosków?

Od 13 września 2021 (od godz. 0:00:00) do 27 września 2021 (do godz. 12:00:00).

Planowane rozstrzygnięcie konkursu

Luty 2022.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 732 647,08 PLN (1 470 588,24 EURO).

Sposób złożenia wniosku o dofinansowanie

UWAGA! Wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwaga! W związku z okresem przejściowym związanym z wygaszaniem platformy SEKAP zapisy instrukcji wniosku o dofinansowanie nadal wskazują dwie możliwości wyboru ścieżki składania wniosków.

Jednakże – mimo tych zapisów – wniosek złożony za pomocą platformy innej niż ePUAP zostanie uznany za wniosek niezłożony i nie będzie podlegał weryfikacji lub ocenie, a zatem zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Już teraz przeczytaj więcej w ogłoszeniu o naborze i złóż wniosek!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś