Przejdź do treści głównej

Nabór do PSF – najczęstsze błędy podczas rekrutacji


2019-05-31 13:15

W związku z sygnałami otrzymywanymi od operatorów PSF dotyczącymi powtarzających się problemów podczas aplikowania o dofinansowanie na usługi rozwojowe, przypominamy:

1. Fiszka wniosku jest wysłana elektronicznie nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia naboru od godziny 8:00.

Fiszka jest podpisywana elektronicznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru.

Fiszki podpisane wcześniej nie są uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń.

2. Po elektronicznym złożeniu fiszki przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej do operatora w terminie dwóch dni roboczych od dnia elektronicznego złożenia fiszki.

Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

W przypadku niedostarczenia papierowej wersji dokumentów zgłoszeniowych do operatora w przeciągu 2 dni od daty elektronicznego złożenia fiszki, która została złożona przed wyczerpaniem alokacji, operator pozostawia dokumenty zgłoszeniowe bez rozpatrzenia. 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś