Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Na żywo: Podpisanie umów w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny


2021-03-10 10:10

Zapraszamy do oglądania na żywo uroczystości podpisania umów z wnioskodawcami w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny.

Kiedy i gdzie?

Uroczystość odbędzie się 10 marca br. o godz. 11:30 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego z udziałem:

  • Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki,
  • Wiceministra Ireneusza Zyski,
  • Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prof. Macieja Chorowskiego,
  • Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Lorkowskiego,
  • Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego (połączenie on-line)
  • i Wicemarszałka Wojciecha Kałuży.

Zobacz na żywo

Wydarzenie będzie można śledzić na żywo poprzez transmisję on-line za pośrednictwem profili facebookowych: Razem zmieniamy Śląskie i Śląskie. Pozytywna energia.
Serdecznie zapraszamy do oglądania.

Program GEPARD

GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 3) Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego to kluczowe przedsięwzięcie w ramach „Programu dla Śląska”, które łączy środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

CEL PROGRAMU

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dodatkowe dotowanie przedsięwzięć (projektów wybranych do dofinansowania z RPO WSL) polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym np. poprzez zakup bezemisyjnych środków komunikacji miejskiej oraz budowę lub modernizację stacji ładowania pojazdów transportu zbiorowego (autobusów elektrycznych).

ŚRODKI WSPARCIA

Zakładane całkowite dofinansowanie projektów w programie składa się z:

  • dotacji ze środków RPO WSL 2014-2020 w wysokości 42,5% kosztów kwalifikowalnych,
  • dotacji ze środków NFOŚiGW w wysokości 42,5% kosztów kwalifikowalnych,
  • (nieobligatoryjnej) preferencyjnej pożyczki ze środków NFOŚiGW.

WYNIKI KONKURSÓW

IZ RPO WSL rozstrzygnęła 2 nabory wniosków dotyczące realizacji programu GEPARD II:

  • 30 czerwca 2020 r. do dofinansowania na kwotę 54 mln zł (53 960 091,25 zł) wybrano wszystkie 3 złożone projekty w konkursie dla Subregionu Centralnego.
  • 15 lipca 2020 r. do dofinansowania na kwotę 3 mln zł wybrano 1 projekt w konkursie dla Subregionu Południowego.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś