Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020


Zobacz również:
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wydarzenie:
Zobacz w wybranym terminie
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię wynik:
Pokaż wyniki
od 2018-06-28 [10:00] do 2018-06-28 [13:00]
Data publikacji: 2018-06-18 12:27

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące:

przygotowania projektów i wniosków w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne oraz Priorytetu X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie w ramach:

  1. Poddziałania 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - LSR;
  2. Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs;
  3. Poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – LSR;
  4. Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs;
  5. Poddziałania: 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs;
  6. Poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT;
  7. Poddziałania 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – LSR.

 

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 28 czerwca 2018 r.
Godz. spotkania:  10.00-13.00
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa, sala 1.

 

Tematyka spotkania:

  1. Zasady aplikowania o środki w ramach poddziałań: 9.1.4, 9.1.5, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 10.2.2, 10.2.4. RPO WSL 2014-2020
  2. Omówienie dokumentacji konkursowej.
  3. Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków z EFS i EFRR.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl.
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie, 
Tel.: 34/3605687,  34/3245075;
e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś