Przejdź do treści głównej

Monitorowanie sytuacji uczestników na wyjściu z projektu – dotyczy projektów Europejskiego Funduszu Społecznego


2018-06-06 14:39

Przypominamy o konieczności prawidłowego monitorowania sytuacji uczestników na wyjściu z projektu.

Wszystkie definicje potrzebne do uzupełnienia danych w module PEFS zarówno w odniesieniu do wskaźników produktu, jak i rezultatu, znajdują się w:

  • Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 –2020 (Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014–2020 – EFS)
    oraz
  • Załączniku nr 1 Słownik głównych pojęć (…) do Instrukcji wypełniania PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS .

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś