Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyznaczanie minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej (EFS) w 2021 r.


2020-11-03 11:53

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej w 2021 r. dla przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej

W 2021 r. będą wynosiły odpowiednio:

  • dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) – 44,3%;
  • dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 60,4%;
  • dla osób z niepełnosprawnościami w projektach adresowanych w całości i wyłącznie do osób z tej grupy – 24%.

Dla jakich projektów?

Wyznaczone minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej obowiązują dla projektów z zakresu aktywizacji zawodowej (cel tematyczny 8), przyjętych do realizacji na podstawie konkursów i naborów pozakonkursowych, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r.

W przypadku projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, których nabór zakończy się jeszcze w 2020 r., a których realizacja rozpocznie się po 31 grudnia 2020 r., rekomendowane jest przyjęcie progów efektywności zatrudnieniowej wskazanych w komunikacie ministerstwa.

Pełny komunikat dotyczący minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej jest dostępny w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś