Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Miliony złotych na realizację kolejnych projektów w Śląskiem


2019-06-28 08:00

Zarząd rozstrzygnął w środę, 26 czerwca, 7 konkursów, w których firmy i instytucje z województwa śląskiego ubiegały się o dofinansowanie ze środków europejskich dla swoich przedsięwzięć z zakresu:

 • badań, rozwoju i innowacji w przedsiębiorstwach,
 • gospodarki wodno-ściekowej,
 • wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych,
 • rozwoju usług zdrowotnych,
 • upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Innowacje w przedsiębiorstwach

Ponad 80 mln zł dofinansowania otrzyma 45 firm z województwa śląskiego, które złożyły projekty w konkursie organizowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Środki te zostaną zainwestowane w rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, które będzie służyć przedsiębiorcom w działalności innowacyjnej.

Duże inwestycje na południu i zachodzie

W konkursie dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej, który został przeprowadzony dla subregionu południowego, wybrano do dofinansowania dwa projekty budowy sieci wodociągowych w gminach Łękawica i Jeleśnia oraz projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków na terenie gminy Istebna. Łącznie te 3 inwestycje otrzymają ponad 9,1 mln zł unijnego dofinansowania oraz prawie 700 tys. zł wsparcia z budżetu państwa. W analogicznym konkursie zorganizowanym dla subregionu zachodniego dotację na ponad 2,3 mln zł otrzymał projekt gminy Lyski.

Wsparcie z EFS

W dwóch konkursach nakierowanych na wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych w subregionie centralnym oraz na obszarach wiejskich i rybackich Zarząd wybrał do dofinansowania 22 projekty na łączną kwotę ponad 13,5 mln zł.

9 projektów złożonych przez podmioty świadczące usługi z zakresu opieki medycznej zostanie dofinansowanych na łączną kwotę w wysokości ponad 10,5 mln zł, które zostaną przeznaczone na tworzenie i funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej. Kolejnych 19 projektów w ramach tego samego konkursu przyczyni się do deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych w województwie – na powszechnie dostępne usługi zdrowotne dla osób najbardziej potrzebujących przeznaczono ponad 24,6 mln zł dofinansowania. Łącznie w tym konkursie przyznano dofinansowanie przekraczające 35 mln złotych.

Na rozwój najmłodszych

Unijne wsparcie otrzymają również przedszkola mieszczące się na terenach objętych obszarem strategicznej interwencji. Pozytywnie ocenione zostały projekty 5 takich placówek, które dzięki dofinansowaniu na łączną kwotę przekraczającą 3,1 mln zł będą mogły m.in.:

 • utworzyć dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego,
 • podnieść kwalifikacje swoich wychowawców,
 • zorganizować dodatkowe zajęcia dla swoich wychowanków.

I dla nieco starszych

Ponadto dofinansowanie otrzymały również 2 projekty pozakonkursowe realizowane przez Samorząd Województwa w zakresie wsparcia szkolnictwa.

„Śląskie. Zawodowcy” to projekt, którego celem jest dostosowanie oferty szkół zawodowych do potrzeb gospodarki regionu poprzez nawiązanie trwałej współpracy między szkołami a pracodawcami. Na ten cel Województwo przeznaczyło ponad 17,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Fundusze europejskie w tym projekcie umożliwią m.in.:

 • udział uczniów w dodatkowych kursach, szkoleniach i zajęciach,
 • organizację staży lub praktyk zawodowych dla uczniów,
 • organizację kursów dla nauczycieli zawodu,
 • budowę sieci partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych,
 • prowadzenie działań świadomościowych w zakresie dostosowywania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy skierowanych do mieszkańców województwa,
 • powołanie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej.

„Śląskie. Inwestujemy w talenty”  – to już V edycja projektu, który rokrocznie pozwala na wsparcie najzdolniejszych uczniów w regionie. W tym roku dofinansowanie projektu wynosi ponad 4,7 mln zł, co przy łącznej wartości projektu przekraczającej kwotę 5 mln zł pozwoli na udzielenie comiesięcznej pomocy stypendialnej 625 uczniom wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami z zakresu przedmiotów matematycznych, informatycznych, przyrodniczych lub języków obcych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś