Przejdź do treści głównej

LSI – Harmonogram Form Wsparcia – informacja dla beneficjentów


2018-12-05 13:31

W LSI (moduł: Harmonogram Form Wsparcia) uruchomiliśmy nowe, nieobowiązkowe, ale w przypadku projektów realizujących długookresowe, bądź cykliczne formy wsparcia niezwykle pomocne pole pn. „Uwagi”.

HFW1 (1)

W polu „Uwagi” beneficjent może wprowadzać dodatkowe informacje, które pomogą zidentyfikować udzielane przez niego wsparcie. Dodatkowe pole m.in. ułatwi wykazanie danych tym beneficjentom, którzy realizują długookresowe, bądź cykliczne formy wsparcia. Informacje wpisane w polu „Uwagi” mogą również doprecyzowywać dane wpisywane w pozostałych polach. Pole „Uwagi” jest szczególnie wskazane do uzupełnienia w celu ograniczenia liczby uzupełnianych wierszy w przypadkach:

  • zajęć odbywających się cyklicznie, o stałych godzinach przez cały okres realizacji projektu, np. w projektach edukacyjnych (szkoły, przedszkola itp.);
  • staży/praktyk zawodowych realizowanych przez dłuższy czas, codziennie, w określonych godzinach;
  • usług opiekuńczych/asystenckich, podczas których personel/wykonawca realizuje usługi w miejscu zamieszkania uczestnika i/lub „w terenie” – na podstawie bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników;
  • wsparcia uczestników w ramach placówek świadczących dzienne wsparcie w godzinach ich funkcjonowania, określonych dla danego uczestnika/grupy uczestników (np. świetlica wychowawcza, dzienny dom pomocy itp.);
  • konieczności uszczegółowienia któregoś z pól harmonogramu, ze względu na specyfikę udzielonego wsparcia.

Katalog informacji wpisywanych w polu „Uwagi” jest otwarty i uzależniony od potrzeb beneficjenta.

Poniżej prezentujemy poglądowe przykłady wykorzystania pola „Uwagi”.


Przykład 1 – zajęcia edukacyjne

W polu „Uwagi” można wskazać łącznie planowaną realizację zajęć w danym miesiącu (beneficjent zobowiązany jest składać harmonogramy w każdym miesiącu).

HFW2


Przykład 2 – staże zawodowe

W polu „Uwagi” można wskazać łącznie dane dot. kilkorga stażystów (o ile staż realizowany jest w jednym miejscu) w danym miesiącu i uszczegółowić informacje z pozostałych pól.

HFW3

Przykład 3 – placówka wsparcia dziennego

W przypadku placówek oferujących codzienne wsparcie grupowe w godzinach ich otwarcia (np. świetlica; bieżąca opieka przedszkolna; opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobkach itp.) – w polu „Uwagi” można wskazać łączne dane w tym zakresie w danym miesiącu.

HFW4


Przykład 4 – usługi asystenckie

Kiedy nie ma możliwości określenia konkretnej daty, miejsca i osób, którym udzielane jest wsparcie (np. przy usługach świadczonych „w terenie” lub w miejscu zamieszkania uczestnika projektu) – w polu „Uwagi” można zbiorczo wpisać najważniejsze informacje. Wypełnienie pola potwierdza realizację zaplanowanego wsparcia oraz wywiązanie się beneficjenta z obowiązku złożenia harmonogramu w danym miesiącu. HFW5

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś