Przejdź do treści głównej

LSI 2014 – ciągły rozwój


2018-11-16 12:30

Od sierpnia 2014 r. nieprzerwanie trwają prace nad rozwojem i ciągłym ulepszaniem LSI 2014. Prezentujemy infografikę, ukazującą jak w miarę upływu czasu rozrastał się Lokalny System Informatyczny.

System został przedstawiony jako zbór sześcioboków rozłożonych na linii czasu. Poszczególne sześcioboki odpowiadają modułom systemu. W kolorze ciemnoniebieskim oznaczono "Generator wniosków o dofinansowanie", gdyż z tym elementem najczęściej utożsamiany jest LSI 2014.

Infografika: historia LSI

Tekst alternatywny

Infografika: „Rozwój LSI 2014 w latach 2014-2018”

Na grafice w układzie pionowym przedstawiono informacje na temat rozwoju Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 na przestrzeni lat od 2014 do 2017 roku. Grafika składa się z pionowej osi czasu, na której zaznaczono kolejne lata od momentu powstania LSI do chwili obecnej. Wzdłuż osi poprowadzono mozaikę z sześciokątów, które łączą się ze sobą na wzór plastra miodu. Każdy sześciokąt odpowiada jednemu elementowi, o który system został wzbogacony w danym roku.
Na samej górze znajduje się tytuł infografiki – „Rozwój LSI 2014 w latach 2014-2018”.

Moduły dodane do Lokalnego Systemu Informatycznego w 2014 roku: Moduł słowników systemowych; Profile beneficjentów; Dostęp do systemu i uprawnienia; Interfejsy: operatora, wnioskodawcy, członka KOP; Moduł administracyjny; Repozytorium dokumentów; Moduł naborów.

Moduły dodane do Lokalnego Systemu Informatycznego w 2015 roku: Moduł projektów; Rejestr zamówień w projekcie; Generator wniosków o dofinansowanie; Moduł generatora dokumentów; Komisje Oceny Projektów KOP; Procedura obsługi wniosku o dofinansowanie; Moduł historii; Moduł raportów; Moduł mailingu; Moduł zgłaszania błędów; Rejestr umów/decyzji o dofinansowanie; Rejestr protestów; Generator harmonogramów.

Moduły dodane do Lokalnego Systemu Informatycznego w 2016 roku: Generator wniosków o płatność; Moduł personelu projektu; Procedura obsługi harmonogramów; Moduł PEFS; Rejestr kontroli; Procedura obsługi wniosku o płatność.

Przy 2017 r. znalazł się jeden duży sześciokąt oznaczony napisem "Modernizacja", przy którym znalazły się dwa mniejsze: Moduł przepływów finansowych, Moduł korekt wniosków o płatność, a także Moduł próby losowej, do którego przylega kafelek "Import/eksport danych" – wprowadzony na przełomie 2017 i 2018 r.

Niżej znajdują się kolejne kafelki oznaczające moduły wprowadzone w 2018 r.: Moduł instrumentów finansowych; Moduł zgłaszania błędów: Beneficjent; Rejestr autokontroli; KOP negocjacje; Rejestr zabezpieczeń; Moduł ankiet trwałości; Moduł postępowań administracyjnych; Moduł harmonogramów form wsparcia; Rejestr harmonogramów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś