Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

LSI 2014 – rozwój, dostępność, oszczędność


2018-10-01 07:27

Od samych początków wdrażania programu LSI 2014 wspomaga naszych beneficjentów przy realizacji i rozliczaniu kolejnych projektów. Dzisiaj możemy już potwierdzić, że LSI 2014 spełnił oczekiwania, wypełniając wszystkie założone cele takie jak:

  • wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020;
  • zapewnienie narzędzia informatycznego służącego przygotowaniu dokumentów przez wnioskodawców/beneficjentów;
  • zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu;
  • usprawnienie i przyśpieszenie pracy instytucji;
  • wspomaganie wybranych procesów.

LSI 2014 – rozwój, dostępność, oszczędność. Infografika pionowa, podzielona na poziome sekcje opisujące poszczególne korzyści płynące z LSI 2014. LSI 2014 to 9 429 rozliczonych wniosków na łączną kwotę 2 765 978 041,55 zł. A jakie są dodatkowe korzyści? Wyszególnione na kolejne bloki: Rozwój kadr, Dostępność informacji, Oszczędność czasu, Oszczędność pieniędzy, Oszczędnosć zasobów

Opis alternatywny:

Infografika pionowa, podzielona na poziome sekcje opisujące poszczególne korzyści płynące z LSI 2014. U góry grafiki, centralnie znajduje się logo Lokalnego Systemu Informatycznego 2014. Poniżej informacja wstępna: "LSI 2014 to 9 429 rozliczonych wniosków na łączną kwotę 2 765 978 041,55 zł. A jakie są dodatkowe korzyści?"

Pierwsza sekcja zatytułowana "Rozwój kadr" została opatrzona szarą ikoną ludzkiej głowy jej centralna część została rozjaśniona przez żarówkę symbolizującą dobre pomysły. Obok tekst: "Projektując i nadzorując realizację tak dużego projektu zbudowaliśmy zespół fachowców, którego kompetencje i możliwości stale wzrastają."

Sekcja druga pod tytułem "Dostępność informacji" oznaczona została szarą chmurą z jasną strzałką skierowaną ku dołowi, co wskazuje na możliwość pobrania dostępnych on-line danych. Obok znajduje się informacja: "Zawsze aktualne informacje o naborach i wynikach konkursów, komplet informacji na temat życia projektu, instrukcje i regulaminy - wszystko to dostępne on-line. Dodatkowo LSI 2014 pozwala nam zasilać interaktywną mapę projektów bieżącymi informacjami."

Sekcja trzecia nosi tytuł "Oszczędność czasu", obok którego znalazła się ikona szarego zegaru ściennego. Opis korzyści: "Automatyzacja procesów, walidacje błędów i czytelne wskazówki, możliwość podpisu elektronicznego i umożliwienie złożenia dokumentów bez "wychodzenia z domu",
automatyczne powiadomienia o zdarzeniach związanych z projektem to tylko niektóre korzyści jakie LSI 2014 daje beneficjentom."

Sekcja czwarta została zatytułowana "Oszczędność pieniędzy". Ikona obok symbolizuje monetę, przedstawiając wypełniony szarością okrąg z jasnym znakiem EURO pośrodku. Opis korzyści rozpoczyna się od nawiązania do poprzedniej sekcji: "Czas równa się pieniądz, więc oszczędności są oczywiste, a ponadto zmniejszone wydatki związane z drukiem i całą logistyką dostarczenia dokumentacji do urzędu pozwalają szacować, że sporo pieniędzy można będzie przeznaczyć na inne cele."

Piąta i ostatnia sekcja prezentuje korzyść pn. "Oszczędnosć zasobów". Okraszona została ikoną symbolizującą dokumenty dwie karty papieru, jedna szara, druga biała. Tekst obok: "W LSI 2014 wygenerowano 58 599 dokumentów, które łącznie stanowiłyby 2 013 798 kartek papieru, a to z kolei przekłada się na 4 027 ryz. Do tego potrzebne byłoby ponad 1000 tonerów do drukarek. Dodatkowo koszty amortyzacji drukarek i prądu."

Poniżej dodatkowa informacja: "Przykładowo do wyprodukowania takiej ilości papieru potrzebne byłoby: 26 179 374 litrów wody (obok ikona szklanki z wodą) i 170 drzew (ikona symbolizująca las)"

U dołu znajdują się informacje, że infografika powstała w oparciu o dane z sierpnia 2018 r. i została wykonana przez Referat zarządzania Lokalnym Systemem Informatycznym w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś