Przejdź do treści głównej

Listy złożonych wniosków w ramach II rundy naboru z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - rozpoczęcie weryfikacji i oceny


2019-01-18 09:48

15 stycznia zakończył się nabór wniosków w ramach II rundy konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Łącznie w ramach II rundy konkursu zostało złożonych 59 wniosków, których wartość całkowita wyniosła ponad 204 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania ponad 120 mln zł.

W odniesieniu do typu projektu oraz statusu przedsiębiorstwa dane prezentują się następująco:

  • w ramach 1 typu projektu dla sektora MŚP – złożono 2 wnioski, których wartość całkowita wynosi blisko 14 mln zł, a wartość dofinansowania blisko 5 mln zł;
  • w ramach 1 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw – złożono 3 wnioski, których wartość całkowita wynosi ponad 9 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 2 mln zł;
  • w ramach 2 typu projektu dla sektora MŚP – złożono 48 wniosków, których wartość całkowita wynosi ponad 170 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 107 mln zł;
  • w ramach 2 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw – złożono 6 wniosków, których wartość całkowita wyniosła ponad 10 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 5 mln zł;

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczęło weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych złożonych wniosków.

Zgodnie z regulaminem konkursu pismo do Wnioskodawcy dotyczące poprawy /uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w pkt A.1.1 wniosku.

Termin na uzupełnienie / poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 regulaminu konkursu, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Listy złożonych wniosków z podziałem na typ projektu oraz status przedsiębiorstwa znajdują się w załącznikach poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś