Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Listy złożonych wniosków w konkursie z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – „Silesia pod błękitnym niebem”


2019-11-29 14:14

29 listopada 2019 roku zakończył się nabór wniosków w ramach I rundy konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Łącznie w ramach I rundy konkursu zostały przyjęte 2 wnioski, których wartość wydatków wyniosła ogółem ponad 8,8 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania to ponad 3,5 mln zł.

W odniesieniu do statusu przedsiębiorstwa dane prezentują się następująco

  • dla sektora MŚP – złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi ponad 2,5 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 1,3 mln zł;
  • dla dużych przedsiębiorstw – złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi ponad 6 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 2,1 mln zł.

IOK rozpoczęła weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu. Zgodnie z regulaminem konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 pismo do wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym zalecamy bieżące monitorowanie skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w pkt A.1.1 wniosku.

Termin na uzupełnienie/poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 regulaminu konkursu z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Listy złożonych wniosków, podzielone ze względu status przedsiębiorstwa, znajdują się w załącznikach poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś