Przejdź do treści głównej

Listy złożonych wniosków w I rundzie naboru z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2018-11-19 08:19

14 listopada 2018 roku zakończył się nabór wniosków w I rundzie konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Łącznie w ramach I rundy konkursu wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie projektów, których wartość całkowita wynosi łącznie blisko 26,1 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania prawie 16,2 mln zł.

W konkursie złożono:

  • w ramach 1 typu projektu dla sektora MŚP – 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi ponad 1,2 mln zł, a wartość dofinansowania blisko 378 tyś. zł;
  • w ramach 1 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw – nie złożono wniosków;
  • w ramach 2 typu projektu dla sektora MŚP – 8 wniosków, których wartość całkowita osiągnęła ponad 24,2 mln zł, a wartość dofinansowania to ponad 15,4 mln zł;
  • w ramach 2 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw – 1 wniosek, którego wartość całkowita wyniosła ponad 530 tyś. zł, a wartość dofinansowania blisko 287 tyś. zł;

Listy złożonych wniosków, podzielone ze względu na typ projektu oraz status przedsiębiorstwa, znajdują się w załącznikach poniżej.

Rozpoczęliśmy weryfikację złożonych wniosków pod kątem spełnienia warunków i kryteriów formalnych oraz występowania oczywistych omyłek.

Zgodnie z regulaminem konkursu RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 pismo do wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. Prosimy o sprawdzanie wiadomości przychodzących na wskazany w pkt A.1.1 e-mail.

Termin na uzupełnienie/poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania wnioskodawcy wezwania. 

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś