Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Lista złożonych wniosków w konkursie z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2020-07-06 13:02

30 czerwca 2020 roku zakończył się nabór wniosków w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Łącznie w ramach konkursu zostało przyjętych 87 wniosków, których wartość wydatków wyniosła ogółem ponad 289 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania prawie 179 mln zł. Lista złożonych wniosków znajduje się w załączniku poniżej.

Ocena formalna

Rozpoczęliśmy weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w konkursie.

Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 pismo do wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt. A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania wskazanej skrzynki mailowej.

Termin na uzupełnienie/poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś