Przejdź do treści głównej

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
2016-05-18 13:00

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 17.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 874/113/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15 dla Działania 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałania 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji 55 018 592,00 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 3 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 28 614 803,16 zł, przy zachowaniu kolejności na liście ocenionych projektów.

Jednocześnie, Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia w załączniku Imienną listę członków Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny  wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.01.01-IZ.01-24-025/15.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś