Przejdź do treści głównej

Kontrakt Terytorialny podpisany


2015-01-08 08:45

Zgodnie z zapisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 25 września 2014 roku, Zarząd Województwa przyjął uchwałą nr 1769/368/IV/2014 treść Kontraktu Terytorialnego.

W tym samym dniu, w Katowicach nastąpiło uroczyste podpisanie tego dokumentu przez Ministra Adama Zdziebłę – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, oraz Mirosława Sekułę Marszałka Województwa i Arkadiusza Chęcińskiego – Członka Zarządu Województwa.

Podpisanie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego miało bardzo uroczysty charakter ze względu na wagę dokumentu oraz fakt, że jesteśmy pierwszym regionem, który podpisał tę wieloletnią umowę z Rządem.

Przypomnijmy, że umowa reguluje kwestie koordynacji wspólnych działań administracji rządowej i samorządowej z zakresu polityki rozwoju na obszarze województwa. Jej celem jest podniesienie efektywności oraz komplementarność działań podejmowanych z poziomu krajowego i samorządowego na rzecz realizacji najważniejszych priorytetów rozwojowych i przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa.

Kontrakt Terytorialny wskazuje inwestycje planowane do realizacji przy współudziale środków poza regionalnych. Tylko niektóre inwestycje w nim zawarte są rekomendowane do wsparcia z Programu Regionalnego. Taka sytuacja ma miejsce w stosunku do tych spośród inwestycji regionalnych, które funkcjonalnie są powiązane z przedsięwzięciami krajowymi, jak np. budowa DTŚ Wschód: węzeł Janów, węzeł Bór, czy też budowa łącznika pomiędzy terenami inwestycyjnymi w Zagłębiu a Euroterminalem w Sławkowie.

Należy jednak podkreślić, że całość inwestycji planowanych jako strategiczne w naszym regionie obejmuje nie tylko Kontrakt Terytorialny, ale również rekomendacje zawarte w Mandacie Negocjacyjnym wersja 2.1. odnoszące się do wsparcia z poziomu RPO WSL oraz przyszłe inwestycje wskazane przez subregiony w ramach strategii ZIT oraz RIT. Dopiero łącząc wszystkie te dokumenty mamy pełny obraz inwestycji zidentyfikowanych jako priorytetowe w regionie, zarówno z pozycji krajowej jak i regionalnej i lokalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś