Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

ZAKOŃCZONO KONSULTACJE SPOŁECZNE

2022-06-03

6 maja br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu programu "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego odpowiedzi do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem (opublikowanym zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Zarząd Województwa Śląskiego serdecznie dziękuje wszystkim podmiotom, które zarówno w trakcie konsultacji, jak i w okresie je poprzedzającym, zgłosiły swoje uwagi i spostrzeżenia oraz podzieliły się refleksjami na temat projektu programu "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027", wnosząc swój wkład w kształt dokumentu.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych (PDF)

Załącznik do sprawozdania (PDF)


WYSŁUCHANIA PUBLICZNE
2022-04-15

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza na wysłuchania publiczne projektów dokumentów:

 • programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wraz z Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji dla Śląskiego 2030,
 • Prognozy oddziaływania na środowisko.

Istota wysłuchania polega na bezpośrednim przekazaniu przez przedstawicielki i przedstawicieli społeczeństwa ich opinii na temat projektów przedstawicielom administracji publicznej, którzy odpowiadają za ostateczny kształt opracowanych dokumentów.

Ramowy schemat wysłuchania

Nazwiska osób występujących (mówców) podczas wysłuchania oraz czas ich wypowiedzi ogłosimy po zebraniu deklaracji uczestnictwa, na podstawie kolejności zgłoszeń. Informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej rpo.slaskie.pl oraz rozesłana do uczestników drogą elektroniczną.

Czas trwania

Wysłuchanie zacznie się o godz. 9.00 i potrwa do godz. 13.00.

Role w czasie wysłuchania

Moderator/-ka wysłuchania

Moderator/-ka wysłuchania, czyli inaczej prowadzący/-a – osoba odpowiedzialna za powitanie uczestników, wyjaśnienie zasad wysłuchania oraz udzielanie głosu poszczególnym mówcom.

Uczestnicy wysłuchania

Grupa 1: Mówcy – osoby zaproszone przez organizatorów i zgłaszające się samodzielnie za pomocą publicznie dostępnego formularza. Mówcy mogą zabierać głos zarówno w imieniu szerszej grupy czy całych środowisk, np. porozumień, federacji i związków, a także poszczególnych instytucji i podmiotów, jak i po prostu w swoim własnym (jako indywidualni obywatele/-ki).

Grupa 2: Widzowie – osoby zgłaszające się samodzielnie za pomocą publicznie dostępnego formularza. Osoby te mogą uczestniczyć w wydarzeniu bez zabierania głosu. Ponadto w wysłuchaniu udział biorą przedstawiciele/-ki organizatorów zapewniający obsługę techniczną i organizacyjną.

Szczegóły techniczne

Osoby z grup 1 i 2 będą uczestniczyć w wysłuchaniu poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji (otrzymają specjalny link). Aplikacja umożliwia jednoczesny udział ok. 150 osób.

Poza uczestnictwem za pomocą platformy do prowadzenia wideokonferencji, każda zainteresowana osoba będzie mogła obserwować wydarzenie za pośrednictwem transmisji na kanale YouTube.

Uwaga: wysłuchania będą tłumaczone w czasie rzeczywistym na Polski Język Migowy.

Jak wziąć udział?

Chęć uczestnictwa w wysłuchaniu w formie wideokonferencji należy zgłosić za pomocą formularza rejestracyjnego:

Zgłaszać można się zarówno do roli mówcy, jak i widza.

Uczestnictwo w wysłuchaniu (z wykorzystaniem aplikacji do wideokonferencji) przez osoby pragnące zachować anonimowość nie jest możliwe. Osoby zgłaszające się jako reprezentacja organizacji lub instytucji powinny poinformować o tym fakcie w formularzu. 

Do udziału w wysłuchaniu mogą się zgłaszać także osoby prywatne występujące jedynie we własnym imieniu.

Z uwagi na ograniczony czas wysłuchania i zasadę wystąpień według kolejności zgłoszeń – osoby, które nie będą miały szansy przedstawić swojego stanowiska podczas wysłuchania, będą mogły przesłać je za pomocą formularza uwag w terminie do 3 dni od każdego z wysłuchań.

Wysłuchanie publiczne 21 kwietnia 2022 r. – dla przedstawicieli biznesu, nauki i samorządów

 • Powitanie:
  • przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego – 15 min.
  • moderator – 5 min.
 • Wystąpienia zaproszonych gości – do 5 min. na wystąpienie (lista zaproszonych mówców zostanie przedstawiona w późniejszym terminie).
 • Przerwa – 15 min.
 • Wystąpienia mówców – lista ustalona na podstawie deklaracji w formularzach zgłoszeniowych – do 5 min. na wystąpienie (od 18 do 20 mówców).
 • Podsumowanie wysłuchania publicznego – do 10 min.

Podsumowanie wysłuchania – 21 kwietnia 2022

Wysłuchanie publiczne 28 kwietnia 2022 r. – dla przedstawicieli NGO, organizacji społecznych i obywatelskich

 • Powitanie:
  • przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego – 15 min.
  • moderator – 5 min.
 • Wystąpienia zaproszonych gości – do 5 min. na wystąpienie (lista zaproszonych mówców zostanie przedstawiona w późniejszym terminie).
 • Przerwa – 15 min.
 • Wystąpienia mówców – lista ustalona na podstawie deklaracji w formularzach zgłoszeniowych – do 5 min. na wystąpienie (od 18 do 20 mówców).
 • Podsumowanie wysłuchania publicznego – do 10 min.

Podsumowanie wysłuchania – 28 kwietnia 2022


KONFERENCJA INAUGURUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE
2022-04-07

12 kwietnia 2022 r. zapraszamy do udziału w konferencji inaugurującej konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Cel konferencji

Wydarzenie zainauguruje otwarte konsultacje społeczne projektu nowego programu regionalnego.

Celem konferencji jest włączenie mieszkańców regionu do aktywnego uczestnictwa w procesie planowania funduszy europejskich dla województwa śląskiego na lata 2021-2027, w tym środków dedykowanych transformacji społeczno-gospodarczej.

Transmisja na żywo

Zapraszamy na transmisję na żywo z konferencji inaugurującej konsultacje programu.

Transmisja rozpocznie się 12 kwietnia o 8:30.

Jak wziąć udział?

Konferencja rozpocznie się 12 kwietnia 2022 r. o godzinie 8:30 w trybie online na platformie MS TEAMS i w serwisie YouTube.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji nad kształtem nowego programu regionalnego dla Śląskiego na lata 2021-2027.

Wydarzenie odbywać się będzie na platformie MS TEAMS, gdzie każdy uczestnik będzie mógł zadać pytanie odnośnie projektu programu. Zainteresowanych udziałem zapraszamy do rejestracji na wydarzenie.

Ponadto dla osób, które nie zamierzają zabierać głosu na forum, udostępniona zostanie transmisja z konferencji, którą będzie można oglądać na żywo na kanale Śląskie. Pozytywna energia w serwisie YouTube.

Każda osoba, oglądająca wydarzenie na kanale YouTube, będzie mogła zadać pytanie dotyczące nowego projektu programu na czacie pod transmisją. Następnie na wybrane pytania zostaną udzielone odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania, do których pracownicy Urzędu Marszałkowskiego nie odniosą się w trakcie trwania konferencji, zostaną włączone do raportu podsumowującego konsultacje społeczne.

Program wydarzenia

8.30 – 8.45

Otwarcie konferencji

Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego

8.45 – 9.15

Prezentacja projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego

9.15 – 9.30

Prezentacja projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030

Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego

9.30 – 9.50

Prezentacja projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa

9.50 – 10.50

Dyskusja

10.50 – 11.00

Przedstawienie harmonogramu dalszych prac nad FE SL 2021-2027

Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Regionalnego

11.00

 

Podsumowanie oraz zakończenie konferencji

Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego


ROZPOCZĘCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
2022-04-01

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030.

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swoich opinii oraz zgłaszania uwag dotyczących projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030.

Konsultacje społeczne prowadzone będą od 1 kwietnia do 6 maja 2022 r.

Z projektem programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się na stronie www.rpo.slaskie.pl oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Regionie, ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice (parter, sektor C).

Uwagi i wnioski należy składać poprzez:

 • wypełnienie elektronicznego formularza uwag dostępnego wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych na stronie: rpo.slaskie.pl
 • w formie pisemnej wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do FE SL 2021-2027” za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:
  Departament Rozwoju Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  ul. Plebiscytowa 36
  40-041 Katowice
 • poprzez wypełnienie formularzy zgłaszania uwag do FE SL 2021-2027 i SOOŚ w edytowalnej wersji Word (oraz zapoznanie się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych), a następnie przesłanie formularzy drogą elektroniczną na adres mailowy: programowanie@slaskie.pl
 • w formie pisemnej wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do FE SL 2021-2027” poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
 • ustnie do protokołu (po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem) w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Regionie, ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice (parter, sektor C), tel.: 32 77 40 172 / 32 77 40 193 / 32 77 40 194.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego. Wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Uwagi i wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że uwagi do TPST WSL 2030 należy zgłosić na formularzu dot. FE SL 2021-2027

Dokumenty poddane konsultacjom społecznym:


PRACE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NAD PROGRAMEM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027
2022-04-04

Jedną z obowiązujących zasad w ramach polityki spójności na lata 2021-2027 jest zasada partnerstwa1, która pozostaje kluczowa w przygotowaniu i wdrażaniu programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (dalej: FE SL 2021-2027).

Instytucja Zarządzająca programem zapewnia przestrzeganie zasady partnerstwa poprzez ścisłą współpracę pomiędzy instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w trakcie całego cyklu programowania, obejmującego przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie i ocenę.

Przygotowywanie FE SL 2021-2027 rozpoczęto już w 2019 r. w ramach warsztatów wewnętrznych z przedstawicielami Instytucji Wdrażających fundusze europejskie dla regionu. Ponadto w ramach prac nad strategią rozwoju województwa „Śląskie 2030” w okresie marzec-kwiecień 2019 r. przeprowadzono 5 warsztatów z przedstawicielami samorządów lokalnych, które zasiliły prace na wczesnym etapie programowania FE SL 2021-2027.

Realizując zasadę partnerstwa wraz z zachowaniem założeń opartych o wielopoziomowy system zarządzania, projekt programu regionalnego tworzony był w ramach specjalnie dedykowanych spotkań konsultacyjnych/warsztatów. Głównym celem spotkań było włączenie w proces programowania funduszy europejskich dla województwa śląskiego na lata 2021-2027 szerokiego grona interesariuszy, w tym przedstawicieli:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • samorządów lokalnych,
 • środowiska naukowego, społecznego i gospodarczego,
 • partnerów publicznych,
 • środowisk subregionalnych,
 • a także organizacji pozarządowych.

Instytucja Zarządzająca FE SL 2021-2027 (dalej: IZ FE SL 2021-2027) zorganizowała 22 spotkania on-line o charakterze prekonsultacyjnym, w tym 16 spotkań w kwietniu 2021 r., 2 spotkania w maju 2021 r. (6 i 27 maja 2021r.), 1 spotkanie w czerwcu 2021 r. (8 czerwca 2021r.) oraz 3 spotkania w dniach 7, 10 oraz 11 lutego 2022 r.

Prekonsultacje projektu programu FE SL 2021-2027 miały charakter wprowadzenia do konsultacji społecznych2. Po raz kolejny celem spotkań było włączenie partnerów publicznych, społecznych oraz gospodarczych jako przedstawicieli środowisk lokalnych, subregionalnych i regionalnych w proces planowania funduszy europejskich dla województwa śląskiego na lata 2021-2027, w tym środków dedykowanych transformacji społeczno-gospodarczej. Dyskusja ta wsparła prace IZ nad kolejną, dojrzalszą wersją projektu programu FE SL 2021-2027.


Zachowanie zasad konsultacji

Cykl spotkań w formule on-line sprzyjał pogłębionemu dialogowi wszystkich interesariuszy. IZ FE SL 2021-2027 zapewniła właściwe warunki prowadzenia dialogu, mając na uwadze konieczność zachowania siedmiu zasad konsultacji, tj.:

1. Dobra wiara,
2. Powszechność,
3. Przejrzystość,
4. Responsywność,
5. Koordynacja,
6. Przewidywalność,
7. Poszanowanie interesu ogólnego.

Zasady te stanowią część Kodeksu Konsultacji opracowanego przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji podczas warsztatu Kongresu Wolności w Internecie.


Z kim współpracowaliśmy przy opracowaniu projektu programu?

Wśród licznych instytucji i zespołów współpracujących z Województwem nad projektem programu znajdują się m.in.:

 • Zespół ds. wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju WSL,
 • Komitet Monitorujący RPO 2014-2020,
 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego,
 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego,
 • Śląska Rada Innowacji,
 • Lokalne Grupy Działania,
 • Komitet Sterującym RIS,
 • Regionalna Rada ds. energii, działająca przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów,
 • związki zawodowe
 • oraz związki międzygminne (ZIT/RIT), tj.:
  • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,
  • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej,
  • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowie,
  • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.

Ponadto w ramach prekonsultacji programu zorganizowano spotkanie dla organizacji pozarządowych, przedstawicieli organizacji społecznych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.


W pracach nad projektem programu przygotowaliśmy kilka jego wersji

Wynikiem prac rozpoczętych w 2019 r. było opracowanie coraz dojrzalszych wersji projektu programu:

 • 31 marca 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął pierwszy wstępny projekt programu FE SL 2021-2027, który posłużył do przeprowadzenia pierwszych konsultacji dokumentu;
 • 4 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął drugi wstępny projekt programu FE SL 2021-2027, który uwzględniał wnioski ze spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych w kwietniu i maju 2021 r. oraz ujmował zmiany wynikające z przyjętych w czerwcu 2021 r. rozporządzeń UE dotyczących funduszy europejskich;
 • 3 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt programu FE SL 2027-2027 v.1.0, uwzględniający pierwsze wnioski z roboczych konsultacji projektu z Komisją Europejską (KE);
 • 28 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowaną wersję projektu programu FE SL 2021-2027 v.2.0, uwzględniającą kolejne wnioski ze spotkań partycypacyjnych oraz roboczych konsultacji z Komisją Europejską;
 • 10 marca 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął wersję 2.1, w której doprecyzowano zapisy związane z decyzją Zarządu o zaprogramowaniu instrumentu RLKS dla interwencji EFS+;
 • 29 marca 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt programu w wersji SFC wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (FE SL 2021-2027 wersja SFC została przesłana do Komisji Europejskiej 14 marca 2022).

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w FE SL 2021-2027

Kwestią wymagającą podkreślenia jest, że w ramach projektu programu FE SL 2021-2027 w "Priorytecie VIII. Śląskie w transformacji" ujęto zakres wsparcia wynikający z Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 (dalej: TPST WSL 2030).

Prace nad TPST WSL 2030 rozpoczęto w 2019 r. od identyfikacji wyzwań procesu transformacji oraz dyskusji z regionami górniczymi. W marcu tegoż roku Zarząd Województwa Śląskiego powołał Zespół Regionalny dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim, który w pierwszym etapie skupiał się na koordynacji prac regionu w ramach Platformy Regionów Górniczych w Transformacji, utworzonej przez Komisję Europejską. Zespół ma charakter opiniodawczo-konsultacyjny i współpracuje nad planowaniem działań w ramach TPST WSL 2030 ze stroną rządową, samorządową (w tym z gminami górniczymi), stroną biznesową, pozarządową, ze związkami zawodowymi, a także ze stroną naukową i ekspercką.

Projekt TPST WSL 2030 został przygotowany w oparciu o przeprowadzone warsztaty eksperckie, seminaria w podregionach górniczych, spotkania konsultacyjne, warsztaty konsultacyjne, prekonsultacje społeczne. Podkreślić należy, że spotkania te były także kluczowe ze względu na dyskusje z mieszkańcami o obawach związanych z czekającym ich procesem transformacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sprawiedliwej Transformacji Śląskiego.

W ramach prac nad projektem TPST WSL 2030 województwo współpracowało m.in. z:

 • gminami siedmiu podregionów górniczych województwa,
 • przedstawicielami Regionalnej Rady ds. Energii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
 • ekspertami Zespołu Regionalnego ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego,
 • ekspertami Śląskiej Rady ds. Innowacji,
 • Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego,
 • przedstawicielami związków zawodowych,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • przedsiębiorcami,
 • oraz instytucjami otoczenia biznesu.

W ramach prac nad projektem TPST WSL 2030 opracowano kilka jego wersji:

 • 31 marca 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt pierwszej wstępnej wersji Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030, która była wynikiem szerokich konsultacji społecznych;
 • 15 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 – v.02, który został skierowany do konsultacji społecznych z mieszkańcami regionu;
 • 4 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 – v.03, który został opracowany w oparciu o zapisy bazujące na informacjach pozyskanych w ww. etapach, w tym uwzględnia formalne uwagi strony rządowej, robocze uwagi Komisji Europejskiej oraz zalecenia z raportów PwC. Dokument został przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 6 sierpnia 2021 r. W styczniu 2022 roku dokument został przekazany do KE w trybie roboczych konsultacji w celu dalszych uzgodnień;
 • 2 marca 2022 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 – v.04, który uwzględnia uwagi zgłoszone w ramach wskazanych powyżej konsultacji oraz dodatkowo uwagi, które zgłosiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W dyskusji nad programem udział wzięło

 • w 22 spotkaniach/warsztatach/prekonsultacjach dotyczących projektu Programu FE SL 2021-20271 723 osób,
 • w 20 spotkaniach konsultacyjnych/seminariach dotyczących Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który odpowiada "Priorytetowi VIII. Śląskie w transformacji" projektu programu FE SL 2021-2027 – 1 107 osób.

Pracując nad projektem programu w okresie od 2020 do 2022 r. spotkaliśmy się w formule on-line z 2 830 osobami.


Projekt FE SL 2021-2027 wysłany do Komisji Europejskiej

14 marca 2022 r. projekt programu FE SL 2021-2027 oraz projekt TPST WSL 2030 przesłano do Komisji Europejskiej poprzez system SFC2021 i tym samym rozpoczęto konsultacje przedmiotowych dokumentów.

Dokumenty te, w wersji przesłanej przez SFC2021, wraz z prognozą odziaływania na środowisko podlegają konsultacjom społecznym, trwającym od 1 kwietnia do 6 maja 2022 r. (35 dni)3.


1 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz na lata 2021-2027 – art. 6 Partnerstwo i wielopoziomowy system rządzenia (rozporządzenie 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.).
2 przewidzianych w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
3 zgodnie z trybem ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś