Przejdź do treści głównej

Konsultacje społeczene Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030


2019-01-18 15:06

W piątek, 18 stycznia, w Katowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). Projekt strategii, która należy do najważniejszych dokumentów związanych z polityką regionalną, osobiście zaprezentował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. W konsultacjach brali udział również przedstawiciele władz regionalnych – marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz wojewoda Jarosław Wieczorek.

Konsultacje społeczne ws. KSRR 2030 - minister Kwieciński, marszałek Chełstowski i wojewoda Wieczorek na Sali Sejmu Śląskiego

Przyszłość polityki regionalnej

Projekt najnowszej wersji KSRR 2030, jako zbiór wspólnych zasad współpracy rządu z samorządami, ukształtuje główne kierunki rozwoju regionalnego na najbliższą dekadę. Strategia odegra w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy UE. W związku z tym w całym kraju organizowane są spotkania konsultacyjne, które mogą wpłynąć na ostateczny kształt dokumentu.

Podczas konsultacji minister Kwieciński tłumaczył, że aktywność instytucji publicznych w regionach ma zapewnić spójność społeczną, gospodarczą i przestrzenną kraju. Zadaniem administracji jest postawienie właściwej diagnozy i wykorzystanie potencjału rozwojowego, który drzemie w każdym z regionów.

Po przedstawieniu projektu strategii przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zgromadzeni w Sali Sejmu Śląskiego mogli zadawać pytania dotyczące dokumentu oraz dzielić się lokalnymi problemami, których rozwiązania powinny zostać, ich zdaniem, w KSRR 2030 uwzględnione.

Konsultacje społeczne ws. KSRR 2030 - minister Kwieciński, marszałek Chełstowski i wojewoda Wieczorek na Sali Sejmu Śląskiego

Prognoza dla Śląskiego

Województwo śląskie zostało wskazane w strategii, jako obszar wymagający przyspieszenia transformacji gospodarczej. Śląskie jest jednym z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, ale problem stanowi wciąż istniejące uzależnienie tutejszej gospodarki od tradycyjnego przemysłu górniczego i hutniczego. KSRR zakłada przyspieszenie zmian gospodarczych w regionie poprzez natężenie rozwoju tzw. śląskich inteligentnych specjalizacji czyli innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak:

  • ICT,
  • elektromobilność,
  • branża medyczna,
  • „zielona gospodarka”
  • oraz przemysły wschodzące.

Wsparcie jest przewidywane również dla modernizacji tradycyjnych sektorów przemysłowych, takich jak energetyka, która pozostaje jedną z najsilniejszych gałęzi gospodarki w naszym regionie. Kolejnym priorytetem dla Śląskiego mają być działania z poziomu krajowego, które będą koncentrować się na poprawie jakości powietrza.

Podczas prezentowania projektu strategii minister Kwieciński sporo miejsca poświęcił również rządowemu „Programowi dla Śląska”, który ma pomóc w odbudowaniu znaczenia regionu poprzez zwiększenie dynamiki jego rozwoju.

Konsultacje społeczne ws. KSRR 2030 - minister Kwieciński, marszałek Chełstowski i wojewoda Wieczorek na Sali Sejmu Śląskiego

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś