Przejdź do treści głównej

Konsultacje dot. konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19


2019-10-09 13:15

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) zaprasza wszystkich zainteresowanych na indywidualne konsultacje w ramach konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19 z poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Konsultacje będą odbywały się w terminie od 9 do 29 października 2019 roku w godzinach od 8:00 do 12:00.

Założenia konkursu

W ramach konkursu można składać wnioski na niżej wskazane typy projektów:

 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
 2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
 3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:
  a. sprawowanie opieki przez nianię,
  b. sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
 4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

Zgłoś się na konsultacje

W ramach konsultacji wnioskodawcy będą mieli możliwość omówienia założeń merytorycznych projektu pod kątem:

 • kryteriów wyboru projektów,
 • kwalifikowalności wydatków,
 • sposobów składania wniosków o dofinansowanie.

Swój udział w konsultacjach możesz zgłosić pisząc na adres: mariola.soltysik@slaskie.pl. W zgłoszeniu prosimy wskazać termin i godzinę konsultacji, a także numer telefonu kontaktowego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś