Przejdź do treści głównej

Konsultacje dla wnioskodawców w konkursie z poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Północnego


2019-04-26 09:25

Instytucja Organizująca Konkurs zaprasza na konsultacje wnioskodawców w konkursie nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-310/19 z poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Północnego.

Konsultacje będą odbywać się między 6 a 31 maja 2019 roku w godzinach od 8:00 do 12:00.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
 2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
 3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:
  • sprawowanie opieki przez nianię (tylko jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji),
  • sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
 4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Dowiedz się więcej

W ramach konsultacji wnioskodawcy będą mieli możliwość omówienia założeń merytorycznych projektu pod kątem:

 • kryteriów wyboru projektów,
 • kwalifikowalności wydatków,
 • sposobów składania wniosków o dofinansowanie.

Zgłoszenia na konsultacje proszę przesyłać pod adres: mariola.soltysik@slaskie.pl.
W zgłoszeniu należy wskazać termin, godzinę konsultacji oraz numer telefonu kontaktowego.

 Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś