Przejdź do treści głównej

Konsultacje projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


2022-07-22 12:51

Ogłoszenie konsultacji projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 2, 5, art 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), ogłasza konsultacje:

Projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Czekamy na Twoje uwagi

Do udziału w procesie konsultacji projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Uwagi do projektu prosimy przesyłać do 15 sierpnia 2022 r. wyłącznie na załączonym formularzu:

 • elektronicznie na adres strategia-transport@slaskie.pl

 • pocztą tradycyjną na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Departament Rozwoju Regionalnego
  ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
  tel. +48 (32) 77 99 111, +48 (32) 77 99 115

  z dopiskiem „Konsultacje Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego”

  bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Projekt planu oraz formularz do przesyłania uwag są dostępne w załącznikach poniżej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Regionalnym Planem Transportowym dla Województwa Śląskiego na stronie internetowej http://www.slaskie.pl/

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś