Przejdź do treści głównej

Pierwszy konkurs unijny na realizację inicjatywy ALMA


2023-01-24 07:35

Litewska Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego, która odpowiada za realizację innowacji społecznych na poziomie unijnym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (dalej: EFS+), ogłosiła pierwszy, pilotażowy konkurs na realizację inicjatywy ALMA.

Szczegóły naboru

Kiedy złożyć wniosek?

Od 15 grudnia 2022 r. do 15 marca 2023 r.

Kto może złożyć wniosek?

Wszystkie organizacje z siedzibą w UE, które chcą realizować inicjatywę ALMA.

Budżet konkursu

15 mln euro.

Dokumentacja konkursowa i wszystkie informacje o konkursie znajdują się na stronie Litewskiej Agencji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs jest pilotażem realizacji inicjatywy ALMA i będzie doskonałą okazją dla organizacji do zdobycia doświadczenia we współpracy europejskiej oraz do poprawy i poszerzenia kompetencji i umiejętności swoich pracowników.

Dowiedz się więcej

Masz pytania dotyczące konkursu?

Skontaktuj się z Litewską Agencja EFS pod adresem: ALMA@esf.lt

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konkursie, weź udział w spotkaniu informacyjnym online 31 stycznia 2023 w godzinach 09:30-13:00.

W trakcie spotkania zapoznasz się z koncepcją projektu oraz doświadczeniami programów mobilnościowych z UE. Zostaną również przekazane informacje o:

 • zasadach kwalifikowalności wydatków,
 • budżecie projektu,
 • dokumentach i narzędziach uzupełniających,
 • kalkulatorach,
 • ocenie i procesie wyboru.

Aby wziąć udział w spotkaniu zarejestruj się do piątku 27 stycznia br. do godziny 10:00.

Inicjatywa ALMA

Konkurs ma na celu przygotowanie i wdrożenie inicjatywy ALMA (ang. Aim, Learn, Master, Achieve – Celuj wysoko, Ucz się, Doskonal umiejętności, Osiągaj cele).

Cele inicjatywy

Wzmocnienie pozycji społecznej młodych ludzi, którzy zmagają się z trudnościami – nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się (młodzież NEET).

Wsparcie młodzieży w integracji społecznej i odnalezieniu się na rynku pracy, a także zwiększenie ich umiejętności, wiedzy, doświadczenia i pewności siebie.

Rodzaj wsparcia

Inicjatywa łączy:

 • wsparcie dla kształcenia,
 • szkolenia zawodowe
 • lub zatrudnienie w kraju pochodzenia
 • z doświadczeniem związanym z praktyką zawodową w innym kraju UE (od 2 do 6 miesięcy).

Indywidualny coaching i doradztwo będą oferowane na wszystkich etapach inicjatywy.

Sposób realizacji

Inicjatywa ALMA będzie realizowana przez państwa członkowskie ze środków EFS+ przy wsparciu Komisji Europejskiej na szczeblu unijnym.

W Polsce będzie wdrażana również z poziomu programów regionalnych, w tym Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.

Projekty z inicjatywy ALMA są realizowane w partnerstwie i ścisłej współpracy między:

 • organizacjami wysyłającymi i przyjmującymi młodzież, w tym publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia,
 • służbami socjalnymi,
 • organizatorami szkoleń,
 • młodzieżą
 • i innymi organizacjami, które pomagają w wyborze uczestników.

Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś