Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Konkurs dla firm z branży turystycznej i gastronomicznej


2021-04-13 12:33

30 kwietnia 2021 r. wystartuje nowy nabór wniosków z działania:

3.2. Innowacje w MŚP, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”

Konkurs nr: RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21.

Instytucja Organizująca Konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Cel konkursu

Wsparcie przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych skutkami pandemii, których działalność była mocno ograniczona w wyniku wprowadzonych obostrzeń.

Nabór skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw z sektorów turystyki, gastronomii i przemysłu czasu wolnego, których działalność związana jest z prowadzeniem:

 • bazy noclegowej (hotele, pola kempingowe),
 • bazy gastronomicznej (także tzw. ruchome placówki gastronomiczne),
 • wyciągów narciarskich,
 • wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • działalności dotyczącej organizacji wypoczynku – agencje turystyczne, przewodnicy,
 • tzw. turystyki biznesowej związanej z obsługą imprez targowych czy kongresów.

Konkurs jest częścią Śląskiego Pakietu dla Turystyki, czyli wsparcia przygotowanego przez Województwo Śląskie dla branży turystycznej w regionie.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa, których:
  • kod PKD dominującej działalności gospodarczej jest zgodny z katalogiem wskazanym w dokumentacji konkursowej (na dzień 31.12.2020 r.);
  • przychody w 2020 r. zmniejszyły się o m.in. 50% w porównaniu z rokiem 2019.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Uzyskaną dotację można przeznaczyć m.in. na:
  • nakłady na inwestycje przyczyniające się do rozbudowy posiadanych aktywów niezbędnych do utrzymania działalności,
  • podniesienie atrakcyjności oferowanych usług,
  • przeprowadzenie prac modernizacyjnych podwyższających standardy bazy noclegowej lub gastronomicznej.

Wysokość dofinansowania

Każdy wnioskodawca może uzyskać wsparcie w zakresie od 50 tys. do maksymalnie 500 tys. zł (85% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu).

Budżet naboru: ponad 76,7 mln zł.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś