Przejdź do treści głównej

Komunikat w sprawie kolejności przyjmowania fiszek w Podmiotowym Systemie Finansowania


2019-08-05 15:26

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nie będzie rozpatrywał odwołań dotyczących czasu złożenia fiszki za pośrednictwem platformy SEKAP.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu:

  • kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia (dalej UPP).

    UPP pojawia się w “Skrzynce kontaktowej” w folderze “Odebrane” Przedsiębiorcy po odebraniu fiszki wniosku przez komputer komunikacyjny SEKAP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Data i godzina wskazane są w części zatytułowanej „Dane poświadczenia/Data doręczenia”. Na podstawie daty zawartej w tym polu Operator PSF szereguje wnioski według kolejności ich wpływu.

Wszystkie wartości czasowe nadawane są przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) na podstawie własnego serwera czasu. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako źródło czasu wykorzystuje, serwery czasu Głównego Urzędu Miar, tj.: tempus1.gum.gov.pl i tempus2.gum.gov.pl.

Z badań przeprowadzonych przez pracowników Zespołu ds. Informatyki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wynika, że różnica czasu pomiędzy infrastrukturą informatyczną ŚCSI, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach wynosi zwykle 3 milisekundy.
Oznacza to, że nadawanie wszystkich wartości czasowych, wykorzystywanych przy naborze do projektu, odbywa się poprawnie, a wszelkie odchylenia czasu mieszczą się w dopuszczalnych limitach.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach nie ma wpływu na funkcjonowanie Platformy SEKAP oraz ustawienia zegara systemowego, który generuje datę i godzinę otrzymania UPP, a także nie ma możliwości, aby w jakikolwiek sposób ingerować w proces naboru oraz wnioski (fiszki) składane poprzez system SEKAP.

REKOMENDACJE

Aby mieć pewność czasu najbardziej zbliżonego do ŚCSI, wnioskodawca może zmienić konfigurację wykorzystanego systemu Windows, czy też oprogramowania Linux lub iOS.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rekomenduje, wykorzystanie podpisu CC SEKAP przy składaniu fiszek. Szczegóły o sposobie odbioru certyfikatów CC SEKAP (certyfikaty są darmowe) znajdziesz na stronie CC SEKAP.

Proces podpisywania CC SEKAP jest szybciej oraz minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Natomiast gdy korzystasz z podpisu Profilu Zaufanego, czas uwierzytelniania dokumentów jest dłuższy (podwójna autoryzacja użytkownika - hasło i SMS).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś