Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Inwestycja w pracownika - to się opłaca!


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-11-02 12:30

Jak mądrze i efektywnie inwestować środki unijne w siebie, pracownika, firmę? Odpowiedzi na te pytania udzielali eksperci oraz przedstawiciele przedsiębiorstw podczas konferencji "Zainwestuj w siebie, pracownika, firmę! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020". Gość specjalny wydarzenia - prof. Andrzej Blikle - pokazał jak zarządza się "Firmą XXI-wieku".

Tematem przewodnim konferencji było budowanie konkurencyjności firm. Mateusz Łętowski - Prezes Zarządu Grupy Cargo z Jaworzna opowiadał o różnorodnych projektach realizowanych przez jego instytucję. Podkreślał, że nie tylko szkolą swoich pracowników, ale również oferują szkolenia zewnętrzne. Duży nacisk kładą również na inwestycje, które stawarzają nowe możliwości rozwoju np. zakup mobilnego symulatora jazdy samochodem ciężarowym i autobusem.
Jarosław Kacprzak z Future Processing z Gliwic przekonywał, że najważniejsi są ludzie. Dlatego ich firma umożliwia realizację wszelkich działań podwyższających wiedzę pracowników nie tylko poprzez szkolenia, warsztaty czy coaching, ale również udogodnienia związane z zakupem interesujących ich książek czy publikacji naukowych.
Natomiast Katarzyna Tlatlik-Marczak - Dyrektor żłobków Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka "Elementarz" podkreślała, że warto wspierać osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych poprzez zapewnienie ich dzieciom opieki. Będzie to ogromny czynnik motywujący.

Eksperci debatowali nad możliwościami, jakie środki unijne w ramach perspektywy 2014-2020 mogą dać firmom i pracownikom z województwa śląskiego. Rafał Kamiński - Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agnecji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiał informacje związane z Rejestrem Usług Rozwojowych. Grzegorz Sikorski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wraz z Tomaszem Zjawionym - Wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach dyskutowali nad kondycją regionalnego rynku pracy z perspektywy przedsiębiorcy. Natomiast dr Marcin Baron z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach analizował system wsparcia przedsiębiorstw i pracowników w województwie śląskim.

O tym jak budować organizacje dające pracownikom poczucie sensu w pracy, a firmie konkurencyjną pozycję na rynku opowiadał prof. Andrzej Blikle. - W moim przekonaniu firmy XXI wieku będą się charakteryzować kilkoma atrybutami tj. tworzeniem jakości poprzez usuwanie źródeł powstawania wad, wykorzystywaniem narzędzi motywacyjnych odwołujących się do dumy i radości z wykonywanej pracy oraz zarządzaniem finansami poprzez aktualizowane prognozy budżetowe służące do podążania za stale zmieniającym się rynkiem - przekonywał profesor. - Należy również pamiętać, że struktura zarządcza nie ma przypominać armijnej hierarchi władzy, a komunikacja wewnątrz firmy ma zostać uzupełniona przez platformy komunikacyjne.

Konferencja miała na celu wprowadzenie w tematykę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w części regionalnych kadr gospodarki opartej na wiedzy.

Informacje dot. Programu przedstawili:
Piotr Kucharski - kierownik Zespołu ds. informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach
oraz
Radosław Krawiec - przedstawiciel Referatu wyboru Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

- Gdyby nie Europejski Fundusz Społeczny, mało kogo byłoby stać na uczestnictwo w ogólnych i specjalistycznych szkoleniach z zarządzania, organizacji pracy, elastycznych form pracy czy wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych - mówił Jarosław Ligas - Zastępca Dyrektora Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. - W latach 2014-2020 działania z tego zakresu można realizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Poza wzmacnianiem potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, przewidziano również wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz poprawę dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

Organizatorem wydarzenia był Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Patronat medialny nad spotkaniem objęli Dziennik Zachodni, Polskie Radio Katowice i TVP Katowice.

Konferencję współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś