Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Informacja o przedłużeniu naboru wniosków - Poddziałanie 9.1.6 RPO WSL 2014-2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-08-10 08:42

Informacja o przedłużeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenia społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020.

W związku ze zgłaszanymi przez Beneficjentów problemami uniemożliwiającymi terminowe złożenie wniosków o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie do końca dnia 15 września 2015 r.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś