Przejdź do treści głównej

Ważna informacja o planowanym naborze z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs


2020-08-28 11:31

Komunikat

Nabór z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej- konkurs (typ 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych, typ 8: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia) nie zostanie ogłoszony we wrześniu 2020 r.

Przyczyna

28 lipca 2020 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19 z poddziałania 8.3.2 (typ projektu 7 i 8) i w chwili obecnej trwa procedura odwoławcza. 

Skutek

Po zakończeniu procedury odwoławczej oraz analizie dostępnych środków w ramach poddziałania 8.3.2 zostanie podjęta decyzja ws. ogłoszenia konkursu. Informacja zostanie opublikowana na stronie rpo.slaskie.pl.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś